PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 24

1 En psalm av David.

Jorden och allt som finns där,

världen och de som bor där,

allt tillhör Herren.

2 För han har grundlagt jorden på havet

och fäst den på strömmande vatten.

3 Vem får gå upp på Herrens berg?

Vem får stå på hans heliga plats?

4 Den som har oskyldiga händer

och rent hjärta,

den som inte ger sig hän åt lögn

och inte ger falska löften.

5 Han får Herrens välsignelse,

och rättfärdighet från Gud sin Frälsare.

6 Sådant är det släkte, Jakobs släkte,

som söker honom, söker ditt ansikte. <>

7 Öppna er, ni portar,

lyft upp er, ni eviga dörrar,

låt ärans Konung träda in!

8 Vem är denne ärans Konung?

Herren, stark och mäktig,

Herren, mäktig i strid.

9 Öppna er, ni portar,

lyft er, ni eviga dörrar,

låt ärans Konung träda in!

10 Vem är han, denne ärans Konung?

Härskarornas Herre, han är ärans Konung. <>

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

24:1. Aposteln Paulus citerar från denna vers i 1 Kor 10:26.

24:3. Herrens berghans heliga plats, möjligen avsågs den plats där Jerusalems tempel skulle byggas, Sion. I överförd betydelse avses Guds närhet. I förlängningen avses himlen.

24:4. rent hjärta, jfr Upp 21:8, 27, 22:11, 14-15, och Matt 5:8 med kommentar. I Ps 51:12 ber David om ett rent hjärta.

24:5. Han fårrättfärdighet från Gud sin Frälsare, jfr 2 Petr 2:1, och kommentar till Rom 1:17.

24:6. Jakobs släkte, avser här Guds utvalda folk.

24:7. portar dörrar, till Jerusalem/templet.

24:10. Härskarornas Herre, se kommentar till 1 Sam 1:3.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt