PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 146

1 Halleluja!

Min själ, prisa Herren!

2 Jag vill prisa Jahve hela mitt liv,

lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3 Lita inte på ansedda,

på en människa som inte kan frälsa.

4 Hans ande lämnar honom och han blir åter jord.

Den dagen går hans planer upp i rök.

5 Salig är den vars hjälpare är Jakobs Gud

och som sätter sitt hopp till Jahve sin Gud,

6 till himlens och jordens och havets skapare,

och allt i dem.

Han är för evigt sanningens väktare,

7 som skipar rättvisa åt de förtryckta

och skänker mat åt de hungriga.

Herren befriar de fångna.

8 Herren öppnar de blindas ögon.

Herren reser upp de betryckta.

Herren älskar de rättfärdiga.

9 Herren beskyddar främlingar

och stöder faderlösa och änkor.

Men han perverterar de ondas väg.

10 Jahve regerar för evigt,

din Gud, Sion, genom alla släkten.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

De sista fem psalmerna börjar och slutar med Halleluja (v. 1), som betyder ”prisa Jahve”.

146:4. Hans ande lämnar honom, se kommentar till 1 Mos 35:18.

146:5. Jakobs, Israels.

146:6a. himlens och jordens och havets skapare, se Ps 95:4-6, 115:15, 119:91, 121:2, 134:3, Apg 17:24-28, och Hebr 11:3 med kommentar. Det är med andra ord visare att sätta sitt hopp till universums Skapare, än till människor som när som helst kan dö, v. 3-4.

146:6b-10. Dessa verser möter en uppfyllelse i Jesus Kristus. Se t.ex. Luk 4:16-21. sanningens väktare (v. 6), uppfylls i honom som är Sanningen – Jesus Kristus, Joh 1:14, 17, 8:40, 45-46, 14:6.

146:7. skänker mat åt de hungriga, se 145:15-16 med kommentar. Orden möter också en uppfyllelse i Jesus Kristus som mättar fem tusen män på en ödslig plats, Matt 14:13-21. befriar de fångna, se t.ex. Matt 8:16, 28-34, Luk 8:26-39.

146:8. Herren öppnar de blindas ögon, har både en bokstavlig och andlig innebörd, jfr Joh 9:1-7, 35-41.

146:9. främlingar faderlösa och änkor, utsatta som ofta omnämns i GT, se t.ex. 2 Mos 22:21-22, 3 Mos 19:33-34, 5 Mos 10:18, Jer 7:6. han perverterar de ondas väg, se t.ex. 2 Thess 2:9-12 med kommentar.

146:10. Sion, här avses sannolikt Guds folk.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt