PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 147

1 Halleluja!

Det är underbart att lovsjunga vår Gud!

Lovsång är ljuvligt och naturligt.

2 Herren bygger upp Jerusalem

och samlar Israels fördrivna.

3 Han helar brustna hjärtan

och förbinder deras sår.

4 Han vet stjärnornas antal

och namnger alla.

5 Vår Herre är stor och väldig i styrka.

Hans förstånd är oändligt.

6 Herren stöder de ödmjuka,

men kastar de onda till marken.

7 Lovsjung Herren med tacksägelse,

spela för vår Gud med lyra.

8 Han täcker himlen med moln,

ombesörjer regn åt jorden,

låter gräset gro på bergen.

9 Han skänker föda åt djuren,

åt korpens ungar som ropar.

10 Hans lust och glädje står varken till

hästens kraft eller mannens benstyrka.

11 Herren gläds över dem som fruktar honom,

dem vars hopp är hans trogna kärlek.

12 Jerusalem, lovsjung Herren!

Sion, prisa din Gud!

13 För han stärker dina portbommar

och välsignar dina söner där inne.

14 Han säkrar fred och välgång i landet

och mättar dig med finaste vete.

15 Han sänder sitt budskap till jorden,

snabbt löper hans ord.

16 Han låter snö falla som ull,

han strör ut frost som vit aska.

17 Han kastar sitt hagel som brödsmulor.

Vem kan uthärda hans köld?

18 Han sänder sitt ord och allt smälter,

han utandas och vattnet flödar.

19 Han kungör sitt ord för Jakob,

sina lagar och förordningar för Israel.

20 Så har han inte gjort för något annat folk.

De saknar kunskap om hans förordningar.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

147:1. naturligt, med tanke på psalmens fortsättning om allmaktens Gud blir lovsång något naturligt och självklart.

147:2-3. Verserna avser sannolikt återkomsten från den Babyloniska fångenskapen (ca 535 f.Kr.), 2 Krön 36:20-23, Neh 12:27-47.

147:4. Han vet stjärnornas antal, (även Jes 40:26) bara i Vintergatan anses det finnas omkring 300 miljarder stjärnor. Och Vintergatan är en av omkring 2000 miljarder galaxer som forskarna (år 2023) tror att det finns. namnger alla, namngivande uttrycker enligt hebreiskt tankemönster att stjärnorna tillhör Gud och att han är deras Herre.

147:8 (16-17). Skaparen är grundförutsättningen för naturens alla processer. Allt det vi tar för givet och sällan ägnar en tanke åt, har Gud som ständigt verkande orsak.

147:9. Han skänker föda, se kommentar till 145:15-16. korpens ungar, Gud har omsorg, inte bara över de mest avlägsna stjärnorna i universum (v. 4), utan även över hungriga korpungar.

147:10. Det som människor förundras över och beundrar – skönhet och styrka – är ingenting som bekommer Gud. Däremot väcks Guds glädje när någon fruktar honom och förtröstar på hans kärlek, v. 11.

147:11. fruktar honom hans trogna kärlek, rädsla för Guds vrede och förtröstan på Guds kärlek finns samtidigt hos den troende. Om något saknas finns inte en sund gudsrelation.

147:15. sitt budskaphans ord, avser här främst hans skaparord, jfr v. 16-18, 1 Mos 1, Ps 33:9. Versen möter också en fullbordan i Jesus Kristus, som är Ordet (Joh 1:1), livets ord (1 Joh 1:1), Guds budskap till mänskligheten (1 Tim 1:15).

147:16-17. snö frost hagel köld, varje snöflinga dansar ner till marken för att Gud bestämt så, ja, alla väderfenomen uppkommer för att Gud vill det. Se även 148:8 med kommentar.

147:19-20. Här avses det skrivna gudsuppenbarade ordet. Gud utvalde Israel för att de först och främst skulle få kunskap om Guds vilja och lagar. Om detta skrev även aposteln Paulus, se Rom 3:1-2 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt