PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 148

1 Halleluja!

Prisa Herren från himlen,

prisa honom i höjden!

2 Prisa honom, alla hans änglar,

prisa honom, alla hans härar!

3 Prisa honom, sol och måne,

prisa honom, alla strålande stjärnor!

4 Prisa honom, du högsta himmel,

och vattnet över himlen!

5 De ska prisa Jahves namn,

för han befallde och de skapades.

6 Han gav dem deras plats för all framtid,

han gjorde en bestående naturlag.

7 Prisa Herren från jorden,

ni havsmonster och oceaner,

8 eld och hagel, snö och dimma,

orkaner som utför hans befallning,

9 berg och alla höjder,

fruktträd och alla cedrar,

10 vilddjur och all boskap,

insekter och flygande fåglar,

11 jordens kungar och alla folk,

furstar och alla jordens domare,

12 pojkar och flickor,

gamla och unga män.

13 De ska prisa Jahves namn,

för endast hans namn är upphöjt.

Hans strålglans täcker jord och himmel.

14 Han har gjort sitt folk starkt,

till lovsång för alla sina heliga,

för Israels söner, ett folk som står honom nära.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

148:2. änglar, änglar i Psalmernas bok: Ps 34:8, 35:5-6, 78:49, 91:11-12, 103:20-21, 104:4. alla hans härar, jfr Matt 26:53, Upp 5:11.

148:3. alla strålande stjärnor, som Gud namngett (se 147:4 med kommentar).

148:4. vattnet över himlen, (jfr 1 Mos 1:7, 7:11, 8:2.) avser regnmolnen.

148:5, 13. Jahves namn, se kommentar till 2 Mos 3:15. han befallde och de skapades (v. 5), universum skapades genom Guds uttalade ord/befallning, se 1 Mos 1, Ps 33:6, 9.

148:6. naturlag, alla naturlagar är skapade och uppehållna av Gud.

148:7. havsmonster, jfr 1 Mos 1:21.

148:8. orkaner som utför hans befallning, inga orkaner eller andra destruktiva naturfenomen uppstår av tillfälligheter. Det är alltid Gud – Skaparen – som i sin allmakt använder sin skapade värld som tjänare för att utföra hans goda och heliga vilja. Se även 18:8-16, 105:16, 147:16-17 med kommentarer.

148:11-13. alla folk (v. 11), alla folkslag och länder uppmanas prisa Jahve eftersom han är den upphöjde Skaparen. Detta möter sin fullbordan i himlen där de frälsta från jordens alla folk prisar Gud och Kristus, Upp 5:13, 7:9-10.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt