PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 149

1 Halleluja!

Sjung en ny sång till Jahve,

lovsjung honom i de heligas församling.

2 Israel ska glädjas över sin Skapare,

Sions söner ska jubla över sin Kung!

3 De ska prisa hans namn med dans,

spela för honom med tamburin och lyra!

4 För Jahve älskar sitt folk,

han smyckar de ödmjuka med frälsning.

5 De heliga ska fröjdas i härlighet,

jubla på sina bäddar.

6 De prisar hänfört Gud

med ett tveeggat svärd i handen,

7 då de hämnas länderna, straffar folken,

8 binder deras kungar med kedjor

och deras främsta med järnbojor.

9 Så verkställs den skrivna domen mot dem,

till ära för alla hans heliga.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

149:1, 5, 9. heligas (v. 1) heliga (v. 5) heliga (v. 9), se kommentar till Ps 4:4.

149:2. Israel ska glädjas över sin Skapare, Gud har skapat sitt utvalda folk, jfr Ps 95:6-7, 100:3. Samtidigt är Gud hela mänsklighetens och universums Skapare, se t.ex. Ps 95:4-6, 115:15, 119:91, 121:2, 134:3, Apg 17:24-28, och Hebr 11:3 med kommentar. 149:4. Jahve älskar sitt folk, Bibeln säger aldrig att Gud älskar oomvända syndare, de är tvärtom under dom (v. 7-9). Det är endast Guds utvalda folk som är älskade av Gud.

149:6-9. I GT gav Gud befallning åt Israel att tjäna honom som ett straffande krigsverktyg mot ogudaktiga hednafolk som befann sig i det land som Gud hade lovat israelerna (se t.ex. Josua bok). Och här handlar det om gudomlig hämnd mot främst de som hållit Israel i fångenskap, jfr 137:9 med kommentar. Se även Neh 4:16-23. Även i dag deltar Guds folk i ett krig, men det är nu av andlig karaktär, se kommentar till Ps 18:33-46. Jfr 2 Kor 6:7, 10:4, Ef 6:10-18.

149:9. den skrivna domen mot dem, se t.ex. 4 Mos 33:50-53, 5 Mos 7:1-2, 17-26, 32:41-43, Jes 65:6-7. till ära för alla hans heliga, Guds straffdomar över de onda är något som Guds folk gläds över och prisar Gud för (v. 6). Jfr Upp 18:20, 19:1-5.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt