PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 150

1 Halleluja!

Prisa Gud i hans helgedom,

prisa honom i hans väldiga himlavalv!

2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar,

prisa honom för hans väldiga storhet!

3 Prisa honom med trumpetstötar,

prisa honom med harpa och lyra!

4 Prisa honom med tamburin och dans,

prisa honom med strängar och flöjt!

5 Prisa honom med klangrika cymbaler,

prisa honom med högljudda cymbaler!

6 Allt som andas, prisa Herren!

Halleluja!

Ordspråksboken

Föregående

Psalm-Meny

Denna psalm kan ses som en avslutande doxologi för psalmerna 146-150.

150:1 (6). Halleluja, ordet betyder ’prisa Jahve’.

150:3-5. All världens musikinstrument har som främsta syfte att bli brukade till Jahves ära. Det är för detta ändamål som Gud har gett en del människor skicklighet att tillverka instrument och andra skicklighet att hantera dem.

150:4. dans, jfr 2 Mos 15:20, Ps 30:12, 87:7, 149:3, Jer 31:4, 13.

150:6. Allt som andas, prisa Herren, varje andetag från en människa vittnar om Skaparens godhet och nåd. Därför uppmanas varje människa att vända sig till Jahve och ständigt prisa och tacka honom. Detta kommer sedan att uppfyllas i fullkomlighet i den eviga lovprisningen i himlen av Guds folk från alla länder och folk, Upp 7:9-10.

Ordspråksboken

Föregående

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt