PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 145

1 En lovsång av David.

Jag upphöjer dig, min Gud och Kung,

och lovar ditt namn i all evighet!

2 Jag vill lova dig varje dag,

prisa ditt namn i all evighet!

3 Jahve är stor och mycket lovprisad.

Hans storhet är outgrundlig.

4 Släkte efter släkte lovprisar dina verk

och berättar om dina väldiga gärningar.

5 Jag begrundar din härlighet,

din glansfulla majestät och dina mirakler.

6 De talar om kraften

i dina respektingivande gärningar.

Och jag berättar om din storhet.

7 De sprider ryktet om din rika godhet

och jublar över din rättfärdighet.

8 Herren är nåderik och barmhärtig,

tålmodig och kärleksfull.

9 Herren är god mot alla,

och hans barmhärtighet täcker allt han skapat.

10 Herre, hela din skapelse tackar dig,

och dina heliga prisar dig.

11 De talar om ditt rikes härlighet

och berättar om din makt.

12 De gör känt för människosläktet

dina mäktiga gärningar,

och ditt rikes ärofyllda majestät.

13 Ditt rike är ett evigt rike,

ditt välde består genom alla släkten.

14 Herren bistår alla som faller

och reser upp alla betryckta.

15 Alla riktar sin blick mot dig,

och du ger dem deras mat i rätt tid.

16 Du öppnar din hand

och mättar allt levandes begär.

17 Herren är rättfärdig på alla sina vägar

och nådefull i allt han gör.

18 Herren är nära alla som ropar till honom,

alla som uppriktigt ropar till honom.

19 Åt dem som fruktar honom ger han vad de önskar.

Han hör deras rop och hjälper dem.

20 Herren bevakar alla som älskar honom,

men han utrotar alla onda.

21 Min mun ska lovprisa Jahve.

Allt levande: lova hans heliga namn i all evighet!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen är alfabetisk, se kommentar till Ps 25.

145:6-7, 11-12. De, Guds folk.

145:9. god mot alla, se Matt 5:45 och Luk 6:35 med kommentarer. Varje människas hjärtslag är ett uttryck för Guds godhet och barmhärtighet. De onda ska Gud dock till slut utrota, v. 20.

145:10. hela din skapelse tackar dig, i Ps 148 ges exempel på vilka och vad som avses.

145:11-12. Guds folk missionerar för att nå alla folk med budskapet om Gud. Jahve är inte bara Israels Gud utan hela världens Gud. Jfr 96:2-3, 105:1-2.

145:13. Ditt rike är ett evigt rike, Se Joh 18:36 med kommentar.

(145:13b. Några textvittnen tillägger: ”Herren är trovärdig i alla sina ord, och trofast i allt han gör.” Men av textkritiska skäl [bl.a. saknas versen i alla hebreiska manuskript utom en] så hör versen sannolikt inte till den heliga kanoniska texten.)

145:15-16. du ger dem deras mat (v. 15), ytterst är det varken människans möda eller naturens processer som leder till mat på bordet. Allt på matbordet förutsätter att Gud Är och uppehåller allt, jfr Ps 104:21, 27-28, 136:25, 146:7, 147:9, 14, Matt 6:26, 31-32.

145:17. rättfärdig nådefull, när Gud verkar på jorden, i ett land, i en stad, bland människor, så är både Guds rättfärdighet/helighet och Guds nåd/godhet samtidigt i verksamhet på ett för oss människor outgrundligt sätt.

145:19. ger han vad de önskar, Gud är generös och god mot sitt folk (jfr 1 Tim 6:17), men Bibeln varnar för själviska böner (jfr 1 Joh 3:22 och Jak 4:3 med kommentarer). Här handlar det främst (se kontexten) om bön om hjälp i nödens tid.

145:20. han utrotar alla onda, eftersom Gud är ”rättfärdig på alla sina vägar” (v. 17). Orden går i slutlig fullbordan vid den yttersta domen, Upp 20:11-15, 21:8, 27. Ondskans slutliga försvinnande från Guds rike och från Guds folk är ett ämne för evig lovprisning (v. 21).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt