PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 144

1 Av David.

Lov och pris till Herren, min klippa,

som tränar mina händer för krig

och mina fingrar för strid.

2 Han är min trogna kärlek och min fästning,

min borg och min befriare,

min sköld och min tillflykt.

Han lägger mitt folk under mig.

3 Herre, vad är en människa

att du vill veta av henne,

en människoson att du tänker på honom?

4 Människan är som en vindpust,

hennes dagar som en flyktig skugga.

5 Herre, dela på himlen och stig ner.

Vidrör bergen och de ska bolma.

6 Slunga iväg blixtar och skingra dem,

skjut dina pilar och förvirra dem.

7 Sträck ut dina händer från höjden,

fria mig och rädda mig från djupa vatten,

från främlingars våld.

8 De ljuger friskt och avlägger falska löften.

9 Gud, jag vill sjunga en ny sång till dig,

spela med tiosträngad harpa för dig,

10 du som låter kungar segra

och rycker undan din tjänare David

från det onda svärdet.

11 Fria mig och rädda mig från främlingars våld.

De ljuger friskt och avlägger falska löften.

12 Då ska våra unga söner vara som högväxta plantor,

våra döttrar som hörnpelare skulpterade för palats.

13 Våra förråd ska vara fulla med all slags föda,

våra hjordar vara oräkneliga på våra fält,

14 våra kor vara dräktiga.

Ingen ska inta oss, ingen ska gå i fångenskap,

ingen ska klaga på våra gator.

15 Saligt är det folk som har det så.

Saligt är det folk vars Gud är Jahve.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

144:1. Herren … som tränar mina händer för krig, jfr Ps 18:33-35 med kommentar. David som var en framgångsrik fältherre och en uppskattad sådan bland folket, visste att all hans militära skicklighet, både den teoretiska och praktiska, kom från Gud. min klippa, en mycket vanlig bild för Gud (Ps 18:3, 32, 47, 19:15, 28:1, 31:3, 42:10, 62:3, 7-8, 71:3, 73:26, 78:35, 89:27, 92:16, 94:22, 95:1), som uttrycker att Gud är den troendes styrka, fasthet, trygghet, skydd.

144:2. Han lägger mitt folk under mig, att folkets hjärta allmänt sett var välvilligt inställt till David och man därmed var villiga att lyda honom som kung och fältherre var en rörelse som kom från Gud. Även de som trotsade kung David blev till sist lagda under honom av Gud.

144:3. Att Skaparen av den synliga och osynliga världen bryr sig om syndiga människor som lever några få år är en gåta. Jfr Ps 8:5, Job 7:17-18, och Hebr 2:6 med kommentar.

144:4. vindpust flyktig skugga, Bibeln understryker ofta att människans liv är kort och förgängligt, se t.ex. Ps 39:5-7, 62:10, 89:48, 90:12, 102:12, 109:23, Job 8:9, Pred 7:1, Jak 4:14.

144:5-7. dela på himlen och stig ner (v. 5), stycket får en profetisk uppfyllelse vid Jesu tillkommelse då han ska straffa de ogudaktiga och rädda sitt folk. Jfr Upp 19:11-21. djupa vatten (v. 7), i Bibeln är ”vatten” så som det här skildras (och i t.ex. Ps 18:5, 29:3, 32:6, 46:3-4, 69:2-3, 93:3-4, 124:4-5) även en symbol för ondskans krafter. Se även t.ex. Jes 8:7-8.

144:8 (11b). Lögnen, som har en diabolisk källa (Joh 8:44), utmärker den fallna människan, jfr Ps 12:2-3, 62:5, 116:11, 119:69, Rom 3:13.

144:14. ingen ska klaga på våra gator, orden möter sin slutliga fullbordan i himlen, Upp 21:4.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt