PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 143

1 En psalm av David.

Herre, hör min bön,

lyssna noga till min vädjan.

Du som är trofast och rättfärdig, svara mig.

2 Gå inte till doms med din tjänare,

för ingen levande är rättfärdig inför din blick.

3 Fienden har jagat ifatt mig.

Han har slagit mig till marken.

Han har satt mig i mörker,

likt de för länge sedan döda.

4 Min ande flämtar inom mig,

mitt hjärta är helt tomt.

5 Jag minns dagar från förr,

jag mediterar över allt du gjort,

jag begrundar dina händers verk.

6 Jag sträcker mina händer mot dig,

min själ längtar efter dig likt törstig jord. <>

7 Herre, skynda att svara mig,

min ande är så svag.

Dölj inte ansiktet för mig,

då liknar jag dem som lagts i graven.

8 Låt mig bittida få höra om din trogna kärlek,

för jag förtröstar på dig.

Låt mig få veta vägen jag ska vandra,

för jag ger mig helt åt dig.

9 Herre, rädda mig från mina fiender,

jag söker skydd hos dig.

10 Lär mig att göra din vilja,

för du är min Gud.

Låt din gode Ande leda mig på jämn mark.

11 Jahve, skänk mig liv för ditt namns skull.

I din rättfärdighet, ta bort min ångest.

12 Och i din trogna kärlek,

förgör mina fiender, döda alla som ansätter mig,

för jag är din tjänare.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Denna psalm, samt psalmerna 6, 32, 38, 51, 102, 130 har en gemensam ton av bot, ånger, förlåtelse, nåd.

143:2. ingen levande är rättfärdig inför din blick, jfr Ps 130:3, Ords 15:11. Om kung Davids ibland orättfärdiga liv, se t.ex. Ps 51. Gud vet om varje syndares tanke, ord och handling. Om han skulle döma oss så som vi förtjänar, då hamnar vi alla i helvetet. Därför behöver vi en Frälsare, se Rom 3:9-28 med kommentarer.

143:3. Fienden (även v. 9, 12), David hade många fiender (Ps 3:2, 18:1, 27:2, 31:12, 38:20, 56:3, 69:5). Ordet syftar i förlängningen även på Satan och hans demoner (jfr Matt 13:38-39).

143:4. Min ande flämtar, se kommentar till Ps 142:4.

143:6. <> Symbolen ersätter det hebreiska ordet selah som har en okänd innebörd. Ordet förekommer 71 gånger i Psalmernas bok. Möjligen uttryckte det en paus och var tänkt att vara en markering, som inte skulle utläsas. (Vid högläsning kan man välja om man vill utläsa ordet eller inte när symbolen förekommer.)

143:7. min ande är så svag, jfr 2 Kor 11:30 med kommentar.

143:8. Låt mig få veta vägen jag ska vandra, en längtan och bön som David ofta gav uttryck för, se t.ex. Ps 5:9, 25:4-5, 9, 12, 27:11, 86:11, 139:24. Och Gud lovade honom ledning, se Ps 32:8.

143:10. Låt din gode Ande leda mig på jämn mark, andra ställen i Psalmernas bok där Anden omnämns: 51:12-14, 104:30, 106:33, 139:7.

143:11. ångest, något som David ofta upplevde (Ps 6:4, 25:17, 31:8, 38:7-9, 143:11). Och så även t.ex. Jesus Kristus (Mark 14:33, Joh 12:27) och aposteln Paulus (2 Kor 12:10).

143:12. i din trogna kärlek, förgör döda, när Gud räddar dem som tillhör honom innebär det ibland att onda människor måste dö av Guds hand. Så när Guds straffdomar drabbar de otrogna och onda så uppenbarar det inte bara Guds rättfärdighet utan också Guds trogna förbundskärlek till sitt folk. Jfr Ps 136:10-20.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt