PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 124

1 En pilgrimssång av David.

Om inte Herren stått på vår sida

– låt Israel säga detta –

2 om inte Herren stått på vår sida

när människor angrep oss,

3 då hade de slukat oss levande

 i sitt raseri mot oss,

4 då hade vattnen begravt oss,

floden forsat över oss,

5 då hade det ursinniga vattnet

forsat över oss.

6 Prisa Herren som skonat oss

från deras dödliga tänder!

7 Vi kom undan som fågeln ur jägarnas snara.

Snaran är bruten och vi kom undan.

8 Vår hjälp är i Jahves namn,

han som skapade himmel och jord.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

124:1-2. Herren stått på vår sida, jfr ”Immanuel” (Gud är med oss), ett namn som Jesus Kristus fick, Matt 1:23.

124:4-5. vattnen floden det ursinniga vattnet, ofta bildspråk för aggressiva människor och folkslag, se kommentarer till Ps 29:3, 46:4, 65:8, 89:10. Jfr Jes 8:7, Upp 17:15. Det kan här också anspela på 2 Mos 14.

124:8. han som skapade himmel och jord, jfr Ps 95:4-6, 115:15, 119:91, 121:2, 134:3, Apg 17:24-28, och Hebr 11:3 med kommentar


© Ragnar Blomfelt