PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 123

1 En pilgrimssång.

Jag blickar upp mot dig,

du som tronar i himlen.

2 Som tjänarna ser mot sin herres hand,

som tjänarinnan ser mot sin husmors hand,

så ser vi mot Jahve vår Gud tills han visar oss nåd!

3 Visa oss nåd, Herre, visa oss nåd,

för vi har fått nog av allt förakt.

4 Vi har fått nog av de självsäkras hån,

av de högfärdigas förakt.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

123:2. ser mot sin, möjligen främst för att ta emot direktiv eller för att ta emot lön.

123:3-4. föraktde självsäkrasde högfärdigas, de som här avses kan, liksom ofta i Psalmernas bok när människor med dåligt beteende beskrivs, syfta både på otrogna israeliter och på folk som inte känner Jahve.


© Ragnar Blomfelt