PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 122

1 En pilgrimssång av David.

Jag gladdes med dem som sa till mig:

”Vi ska gå till Herrens hus.”

2 Vi står innanför dina portar,

o Jerusalem.

3 Jerusalem, en tät sammanbyggd stad.

4 Dit går stammarna, Jahves stammar,

för att prisa Jahves namn,

vilket är påbjudet Israel.

5 Där finns domarsäten,

troner för Davids ätt.

6 Be om fred och välgång för Jerusalem.

De som älskar dig ska få det bra.

7 Fred och välgång inom dina murar,

frid och allt gott i dina palats!

8 För mina bröders och vänners skull

önskar jag dig fred och välgång!

9 För Jahves, vår Guds, hus skull

verkar jag för ditt bästa.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Se även inledningskommentar till Ps 120. Denna psalm kan ses som en fortsättning på föregående psalm. Nu är pilgrimerna äntligen framme i Jerusalem.

122:1. Herrens hus, åsyftade till slut Salomos tempel, men dessförinnan åsyftades platsen där förbundsarken var, oftast i (tält)helgedomen.

122:4. stammarna, Israels tolv stammar. för att prisa, Jerusalem var det främsta pilgrimsmålet för tacksägelse och tillbedjan. Med Jesu framträdande så har detta förändrats, Joh 4:20-24. vilket är påbjudet Israel, 2 Mos 23:14-17, 5 Mos 16:16.

122:6-9. Fullständig och förblivande fred och välgång för Jerusalem fullbordas endast med det himmelska Jerusalem, Upp 21. Det jordiska Jerusalem har ingen förblivande fred och välgång att vänta, jfr Jer 39, Luk 19:41-44.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt