bildlinje

Psalm 121

1 En pilgrimssång.

Jag blickar upp mot bergen.

Varifrån kommer min hjälp?

2 Min hjälp kommer från HERREN,

universums skapare.

3 Han låter inte din fot slinta.

Din beskyddare vilar inte,

4 lyssna, Israels beskyddare

varken vilar eller sover.

5 HERREN beskyddar dig,

HERREN är din skugga på din högra sida.

6 Solen ska inte skada dig om dagen,

inte heller månen om natten.

7 HERREN beskyddar dig från allt ont,

han beskyddar din själ.

8 HERREN beskyddar dig i din livsgärning,

nu och för all framtid.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Se även inledningskommentar till Ps 120. Nästa psalm (Ps 122) kan ses som en fortsättning på denna psalm.

121:1. Jag blickar upp mot bergen, pilgrimer på väg till Jerusalem omgavs ibland av berg (Ps 125:2) där olika slags faror lurade.

121:2. universums skapare, jfr Ps 95:4-6, 115:15, 119:91, 121:2, 134:3, Apg 17:24-28, och Hebr 11:3 med kommentar

121:3-8. Vi skulle häpna om vi blev medvetna om och kunde se alla de ondskans faror och fällor som Gud beskyddar oss ifrån under dagens lopp.

121:5. högra sida, jfr Ps 16:8, 109:31.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt