PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 125

1 En pilgrimssång.

De som förtröstar på Herren

är lika berget Sion,

som inte rubbas utan består för evigt.

2 Som bergen omger Jerusalem

så omger Herren sitt folk,

nu och för evigt.

3 Ondskans härskarstav ska inte ruva

över landet som de rättfärdiga ärvt,

för då kunde de rättfärdiga handla orätt.

4 Herre, var god mot de goda

som har rättsinniga hjärtan.

5 Men de som väljer irrvägar

ska Herren fördriva

med dem som lever i ondska.

Fred och välgång över Israel!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

125:2. så omger Herren sitt folk, nu och för evigt, jfr Ps 139:5. Orden möter sin slutliga uppfyllelse i himlen, Upp 21:3.

125:3. Ondskans härskarstav, kan avse både ogudaktiga israelitiska/judiska kungar under historiens gång, och hednafolks härskare. då kunde de rättfärdiga handla orätt, dvs frestas att överge Guds bud (se t.ex. 2 Kung 21:10-11).

125:5. de som väljer irrvägar, sådana som inte förtröstar på Gud (v. 1) utan avfaller från Guds bud och börjar följa hednafolks seder, värderingar och tro. Jfr 1 Joh 2:18-19 med kommentarer. Fred och välgång över Israel, jfr Gal 6:16 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt