PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 114

1 När Israel drog ut från Egypten

– Jakobs släkt från ett folk

med främmande språk –

2 då blev Juda Guds helgedom,

Israel hans välde.

3 Havet såg, och flydde,

Jordanfloden vände tillbaka.

4 Bergen hoppade som baggar,

höjderna som lamm.

5 Hav, varför flydde du?

Jordanflod, varför vände du åter?

6 Berg, varför hoppade ni som baggar,

och ni höjder som lamm?

7 Du jord, bäva inför Herrens närvaro,

inför närvaron av Jakobs Gud,

8 han som förvandlar klippan till sjö,

flintan till vattenkälla.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

114:1-2. När Israel drog ut från Egypten, Guds folk uppmanas ofta att dra ut från det onda i världen, se Upp 18:4 med kommentar. IsraelJakobs släktJuda, här synonyma uttryck för Guds utvalda folk. då blev Juda Guds helgedom hans välde, där Guds folk befann sig var Guds närvaro och makt.

114:3. Havet såg, och flydde, 2 Mos 14-15. Jordanfloden vände tillbaka, Jos 3-5.

114:4, 6-7. Här skildras poetiskt händelsen vid Sinai berg, 2 Mos 19:16-18.

114:8. 2 Mos 17:6, 4 Mos 20:8-13.


© Ragnar Blomfelt