bildlinje

Psalm 113

1 Halleluja!

Lovprisa, ni Jahves tjänare!

Lovprisa Jahves namn!

2 Prisat vare Jahves namn,

nu och för evigt!

3 Från öster till väster

ska Jahves namn vara lovprisat!

4 Jahve är upphöjd över alla länder,

hans härlighet når över himlen.

5 Vem är som Jahve vår Gud,

som tronar i höjden,

6 som ödmjukt blickar ner

på himmel och jord?

7 Han reser den fattige ur stoftet,

lyfter den nödlidande från dyngan.

8 Gud sätter dem bland de främsta,

bland de främsta hos sitt folk.

9 Han ger den barnlösa ett hem,

hon blir lycklig mor till söner.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 113 och 114 sjöngs traditionellt före den judiska påskmåltiden, (se Matt 26:30 med kommentar).

113:1-5. Jahves namn Jahve, i hebreiskan återges namnet med de fyra konsonanterna JHVH. Med vokaler är översättningen Jahve möjlig. Namnet kan betyda Han som Är. Det är Guds personliga förbundsnamn som han uppenbarat för sitt utvalda folk. När Bibeln talar om Guds namn är det inte bokstäverna i sig som är det primära, utan det som namnet uttrycker – Guds eviga väsen och Guds goda och heliga gärningar, allt vad Gud är, se t.ex. 2 Mos 34:5-7, Jes 9:6. Se även kommentar till Ps 5:13.

113:5-6. Verserna påminner om Jesus Kristus som från himlen kom till jorden och ödmjukade sig (Fil 2:6-8.

113:7-8. Verserna är hämtade från Hannas lovsång i 1 Sam 2:8. Ett exempel på versernas uppfyllelse är den fattige och nödlidande Lasaros som upphöjdes efter jordelivet och delade gemenskap med Abraham (Luk 16:19-30).

113:9. På Bibelns tid var det för en kvinna förenat med skam, utsatthet och andra prövningar att vara barnlös (1 Sam 1:2-20).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt