PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 115

1 Inte åt oss, Jahve, inte åt oss,

ge istället ditt namn ära,

på grund av din kärlek och sanning.

2 Varför säger länderna:

”Var är deras Gud?”

3 Vår Gud är i himlen.

Han gör allt vad han vill.

4 Deras avgudar är silver och guld

– människoverk,

5 med stumma munnar, blinda ögon,

6 döva öron, näsor utan luktsinne,

7 obrukbara händer och fötter,

ljudlösa strupar.

8 Dess tillverkare blir dem lika,

så även alla som förtröstar på dem.

9 Israel, förtrösta på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

10 Arons släkt, förtrösta på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

11 Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

12 Herren tänker på oss och välsignar.

Han välsignar Israels folk och Arons släkt.

13 Han välsignar dem som fruktar Herren,

både unga och gamla.

14 Herren ska göra er talrika,

er och era söner.

15 Herren som skapade himmel och jord

välsignar er!

16 Himlarna tillhör Herren,

och jorden gav han åt människosläktet.

17 De döda prisar inte Herren,

ingen som går in i tystnaden.

18 Men vi prisar Herren,

nu och för evigt.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 115-118 sjöngs traditionellt efter den judiska påskmåltiden, (se Matt 26:30 med kommentar).

115:3. Han gör allt vad han vill, betyder att Gud är Allsmäktig. V. 15-16 förklarar lite av dess innebörd. Jfr Ps 135:6, Dan 4:32.

115:4-8. En liknande text återfinns i 135:15-18. Om avguderiets tomhet och dårskap, se Jes 44:9-20.

115:9-11. Israel (v. 9) … Arons släkt (v. 10) Ni som fruktar Herren (v. 11), ”Israel” avser här det vanliga folket, ”Arons släkt” avser prästerna bland folket, och de som ”fruktar Herren” avser möjligen här hedniska proselyter (jfr 1 Kung 8:41-43, Jes 56:6-7, Apg 13:16, 26).

115:14. er, trons folk. Jfr 1 Mos 12:2, 13:16. Löftet fullbordas i himlen, Upp 7:9-10.

115:15. skapade himmel och jord, jfr Ps 95:4-6, 119:91, 121:2, 134:3, Apg 17:24-28, och Hebr 11:3 med kommentar

115:17. De döda deltar inte längre i den lovprisning som var en del av högtiderna, liturgierna och processionerna.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt