PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 11

1 Av David. För körledaren.

Hos Herren söker jag skydd,

så varför säger du till mig:

”Fly som en fågel till berget!

2 Lyssna, de onda spänner bågen,

de för pilen mot strängen

för att i mörkret skjuta på dem

med oförvitliga hjärtan.

3 När grundvalarna bryts ner,

vad kan den rättfärdige göra?”

4 Herren är i sitt heliga tempel,

Herrens tron är i himlen.

Hans ögon iakttar,

hans blick prövar varje människa.

5 Herren prövar den rättfärdige.

Men han hatar den onde

och den som tycker om våld.

6 Han låter det regna snaror över de onda.

Brinnande kol, svavel och en glödhet storm

får de i sin bägare.

7 För Herren är rättfärdig,

han älskar rättfärdiga gärningar.

De oförvitliga ska se hans ansikte.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

11:3. Respektlöshet inför statliga (1 Petr 2:13-14) och/eller gudomliga lagar innebär att anarki och laglöshet breder ut sig och då bryts grundvalarna ner. Se även Rom 13:1-7 med kommentarer.

11:4. David svarar på frågan i v. 3 genom att hänvisa till Guds Allmakt och Allvetande, vilket är något som skänker trygghet när grundvalarna vacklar.

11:5. hatar den onde, se kommentar till 5:6.

11:6. Gud straffar orättfärdigt våld (v. 5) med rättfärdigt våld. Versen beskriver Guds vredes eld som drabbar de onda här i livet på många olika sätt. Ett konkret exempel är 1 Mos 19. Versen beskriver också helvetet, se kommentarer till 9:18 och Matt 5:22. bägare, se Ps 16:5, 75:9, Joh 18:11 med kommentarer. Jfr Jes 51:17, 22-23, Jer 25:15-38, Upp 14:10.

11:7. För Herren är rättfärdig, Guds hat, vrede och helvete (v. 5-6), har sin grund i Guds väsen, som är rättfärdighet. ska se hans ansikte, detta får sin fullbordan i himlen, se Upp 22:4 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt