PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 10

1 Herre, varför är du så långt borta,

varför döljer du dig i tider av nöd?

2 Den onde jagar föraktfullt den utsatte,

som fångas av hans smidda planer.

3 För den onde stoltserar över sina lustar.

Och han välsignar den girige som Herren föraktar.

4 Den onde är fräck och arrogant.

Han varken söker eller tänker på Gud.

5 Han har alltid framgång.

Han är helt blind för dina domar.

Han fnyser åt alla sina fiender.

6 Han tänker: ”Inget kan rubba mig,

släkten komma och gå,

men mig ska ingen olycka nå.”

7 Hans mun flödar av förbannelse, falskhet och hot.

Under hans tunga finns sattyg och ondska.

8 Han ligger i bakhåll i byarna,

han mördar den oskyldige på dolda platser,

hans ögon spanar efter den värnlöse,

9 han lurar gömd i snåret likt ett lejon,

han lurar för att fånga den utsatte,

han fångar honom och drar åt sitt nät.

10 Den värnlöse krossas och bryts ner,

besegras av hans styrka.

11 Den onde tänker:

”Gud har glömt och dragit sig undan,

han ser det aldrig.”

12 Herre, gå till handling!

Gud, slå ner honom!

Glöm inte de nödställda.

13 Varför föraktar den onde Gud

och tänker att Gud inte kommer att ställa till svars?

14 Men du ser!

Dina ögon ser elakhet och trakasseri

och du griper in.

Den värnlöse anförtror sig åt dig.

Du hjälper de faderlösa.

15 Oskadliggör den onde och illvillige,

ta itu med hans ondska så det får ett slut!

16 Herren är Kung i all evighet.

Folken ska utrotas från hans land.

17 Herre, du hör de nödställdas längtan,

du styrker deras hjärtan,

du lyssnar noga till dem,

18 du försvarar de faderlösa och förtryckta.

Människor, som endast är jord,

ska aldrig mer orsaka skräck.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

10:1. Troende kan känna sig övergivna av Gud (jfr 13:1, 22:2-3). Men i verkligheten är Gud alltid nära, v. 17-18.

10:4. varken söker eller tänker på Gud, det är inte fråga om ”teoretisk ateism” utan om ”praktisk ateism”, dvs i sitt sätt att leva bryr han sig inte om Gud, jfr v. 11.

10:5. Han har alltid framgång, välgång, hälsa och lycka smyckar ofta den breda och bekväma livsväg som de onda vandrar på (jfr Ps 37, 49, 73, Matt 7:13). Se även kommentar till Ps 17:14. helt blind för dina domar, när Gud hemsöker genom olika slags straffdomar så inser ofta inte den onde att det är Gud som verkar. (Det hebreiska ordet för ”domar” kan även avse förordningar och då blir betydelsen att den onde inte bryr sig om Guds påbud och lagar.)

10:7. Aposteln Paulus citerar från denna vers (utifrån Septuaginta) i Rom 3:14.

10:11. Gud har glömt, vilket han inte har, se Ps 9:13. han ser det aldrig, något som syndaren inbillar sig. Men Gud vet och ser allt, v. 14. Se även 11:5, 33:13-14, 139:1-18.

10:12, 15. slå ner honom (v. 12) Oskadliggör (v. 15), jfr Ps 9:20-21 med kommentar.

10:16. Folken ska utrotas från hans land, jfr 5 Mos 7.

10:18. aldrig mer orsaka skräck, detta får sin slutliga fullbordan i himlen, Upp 21.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt