PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 12

1 En psalm av David. För körledaren, 

till åttasträngad harpa.

2 Fräls, Herre! För de heliga är borta.

Det finns inga pålitliga människor mer.

3 Alla ljuger för varandra,

de smickrar och går ej att lita på.

4 Herre, skär av alla smickrande läppar

och högmodiga tungor,

5 de som säger: ”Tungan är vår styrka,

läpparna är på vår sida, ingen kan råda över oss.”

6 Herren säger:

”De utsatta förtrycks, de nödlidande ropar,

därför ska jag nu gå till handling.

Jag ska trygga den som föraktas.”

7 Herrens ord är rena ord,

likt silver luttrat i degel av jord,

renat sju gånger.

8 Herre, du ska bevara dem,

du ska för evigt beskydda dem

mot detta släkte.

9 De onda dyker upp överallt

när det usla upphöjs av människorna.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

12:1. åttasträngad harpa, (även i Ps 6) detta är en av flera möjliga tolkningar av grundtextens hebreiska ord.

12:2-4. Människan är full av lögn och falskhet, och det hjärtat är fullt av talar munnen. Jfr Jesu ord i Matt 12:34. Se även Rom 3:13-14 och Jak 3.

12:5. Intelligenta och retoriskt skickliga människor blir ofta arroganta och högfärdiga.

12:7. I motsats till människans opålitliga tunga är Guds ord det enda i tillvaron som är absolut sanning och tillförlitligt. Jfr Ps 18:30, 19:8, 119:140, Joh 17:17.

12:8. bevarabeskydda, när det i Bibeln talas om Guds beskydd av de sina avses inte främst själens och kroppens beskydd, för även troende får lida till både kropp och själ, och hängivna troende blir martyrer varje dag runt om på jorden. Det handlar främst om andligt beskydd, om att med Guds bistånd förbli bevarad i tron (Joh 17:11-12, 2 Tim 4:7, 1 Petr 1:5, Judas 24).

12:9. det usla upphöjs, något som karakteriserar en fallen värld är att ondska och orenhet ofta uppskattas och premieras, jfr 49:14 (med kommentar), Rom 1:29-32.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt