PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 99

1 Herren regerar, folken darrar.

Han tronar över keruberna, jorden bävar.

2 Jahve är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3 De prisar ditt stora och fruktade namn.

Han är helig.

4 Kungen är mäktig och han älskar rättvisa.

Du stadfäster det rätta,

du verkställer rättvisa och rättfärdighet i Jakob.

5 Upphöj Jahve vår Gud, tillbe vid hans fotpall!

Han är helig.

6 Mose och Aron var bland hans präster.

Också Samuel var bland dem

som anropade hans namn.

De ropade till Jahve och han svarade dem.

7 I molnpelaren talade han till dem.

De följde hans bud och den lag han gav dem.

8 Jahve vår Gud, du svarade dem.

Du var deras förlåtande Gud.

Och du hämnades deras illgärningar.

9 Upphöj Jahve vår Gud, tillbe vid hans heliga berg,

för Jahve vår Gud är helig!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

99:1. Herren regerar, Gud härskar över alla folk och leder allt enligt sin goda och heliga vilja (se Ps 33:10-11, 67:5, 74:17 med kommentarer). Denna allmakt fick Jesus Kristus efter sin uppståndelse, Matt 28:18. keruberna, omnämns första gången i 1 Mos 3:24. Se även 2 Mos 25:17-22, Hes 10. De är sannolikt en slags bevingade änglavarelser.

99:3. Han är helig (även v. 5, 9), att Gud är helig betyder bl.a att han är ensam i sitt slag, suverän, avskild från allt skapat och allt av synd förorenat, att han är ljus, ren och strålande i upphöjd majestät.

99:5. fotpall, möjligen avses jorden, Jes 66:1, Matt 5:35, eller tälthelgedomen (förbundsarken), 1 Krön 28:2, Ps 132:7, Jes 60:13.

99:6. Mose, Aron och Samuel kallas här ”präster” främst för deras roll som medlare (2 Mos 32-34, 4 Mos 16:44-48, 1 Sam 7:7-12, 12:6-25).

99:7. molnpelaren, 2 Mos 13:21, 14:19, 33:9, 40:36.

99:8. du hämnades deras illgärningar, se t.ex. 4 Mos 20:12, 24, 5 Mos 32:48-52, 1 Kor 10:1-11.

99:9. hans heliga berg, i Jerusalem där helgedomen fanns.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt