PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 98

1 En psalm.

Sjung en ny sång till Herren,

för han har utfört mirakler!

Hans högra hand och heliga arm

har gett honom seger.

2 Herren har gjort sin frälsning känd,

inför folkens ögon uppenbarat sin rättfärdighet.

3 Med kärlek och trofasthet

har han tänkt på Israels folk.

Hela jorden har sett vår Guds frälsning.

4 Ropa av fröjd till Herren, hela jorden,

brist ut i jubel och lovsång!

5 Lovsjung Herren med lyra,

med lyra och sångens toner,

6 med trumpeter och horn.

Ropa av glädje inför Kungen, Herren!

7 Låt havet och allt däri brusa högt,

världen och de som bor där.

8 Låt floderna klappa händerna,

låt bergen jubla i kör,

9 inför Herrens ansikte.

För han kommer för att döma jorden.

Han ska döma världen med rättfärdighet,

och folken med rättvisa.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 96 och Ps 98 har flera likheter.

98:1-3. har gett honom seger (v. 1) sin frälsning (v. 2) … sin rättfärdighet (v. 2) … vår Guds frälsning (v. 3), avser olika segrar och befrielser som Gud skänkt sitt folk under historiens gång. Orden möter sin slutliga uppfyllelse i Jesus Kristus, som är vår rättfärdighet (1 Kor 1:30), som vunnit seger (Upp 5:5), och som är vår Frälsare (Luk 2:11). handarm (v. 1), uttryck för kraft och styrka.

98:4-6. Världen uppmanas till glädje och lovsång för att Gud har sänt sin frälsning (v. 1-3) och för att han kommer för att döma världen (v. 7-9).

98:7-8. Skapelsen som nu är under tomhetens välde och som kvalfullt suckar, ska en dag befrias, jfr Rom 8:19-22 med kommentarer.

98:9. Han ska döma världen, Nya Testamentet uppenbarar mer om Herrens tillkommelse och domedagen, se t.ex. Matt 24:27, 30-31, 36-51, Matt 25:1-13, 31-46, 1 Thess 4:16-17, 2 Thess 1:6-10, Upp 1:7, 22:12.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt