PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 97

1 Herren regerar!

Låt jorden fröjdas, alla kustländer glädjas!

2 Mörka moln omger honom.

Rättfärdighet och rättvisa

är grundpelare för hans tron.

3 Eld går framför honom

och bränner upp hans fiender runt omkring.

4 Hans blixtar lyser upp världen,

jorden ser det och skälver.

5 Bergen smälter som vax inför Herren,

inför hela jordens Herre.

6 Rymden förkunnar hans rättfärdighet,

och alla folk ser hans härlighet.

7 Alla som dyrkar avgudabilder

och stoltserar över avgudar ska förödmjukas.

Fall ner inför honom, alla ni gudar!

8 Sion hör det och gläds,

Judas städer jublar,

över dina domar, Herre.

9 För du är Jahve,

den Högste över hela jorden,

du är upphöjd över alla gudar.

10 Ni som älskar Herren, avsky det onda!

Han bevarar sina heligas själar,

räddar dem från de ondas hand.

11 Ljus strös ut för den rättfärdige

och glädje för de oförvitliga.

12 Ni rättfärdiga, gläd er i Jahve,

och tacka när ni tänker på Guds helighet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

97:2. Andra meningen förekommer även i 89:15.

97:3. Eld, Guds flammande vrede.

97:6. Hela universum är som en symfoniorkester vars toner vittnar om och lovsjunger Gud, jfr Rom 1:19-20 med kommentar.

97:7. Hebreerbrevets författare citerar från denna vers (Hebr 1:6, Septuaginta) och låter gudar syfta på änglar och honom syfta på Jesus Kristus. Om ”gudar”, se även kommentar till Ps 96:4-5.

97:8. Alla Guds dagliga domar på jorden, samt den yttersta domen, är orsak till glädje och jubel bland trons folk eftersom alla Guds domar uttrycker bl.a. Guds väldighet, helighet, rättvisa och rättfärdighet. Jfr Ps 98:4-9.

97:10. avsky det onda, detta blir en naturlig följd bland dem som älskar Gud, jfr Ps 101:3, 119:104, Ords 8:13, Amos 5:15, och Rom 12:9 med kommentar. räddar dem från de ondas hand, onda människor kan skada våra kroppar men inte våra frälsta själar och vår tro.

97:11. Ljus strös ut, på vägen där Guds folk vandrar, jfr Ps 118:27, 119:105, 130, Joh 8:12, 12:35-36, 46.

97:12. Ni rättfärdiga, Gud är rättfärdig till sitt väsen (v. 2, 6), och hans folk är rättfärdiga. Det är tron som skänker oss rättfärdighet, se Rom 4 med kommentarer. gläd er i Jahve, jfr Fil 4:4. Psalmen som beskriver Guds vrede och dom omges av uppmaningar till glädje, v. 1, 8, 11. Att Gud till slut ska krossa all ondska och straffa alla ogudaktiga och onda är en evig källa till glädje och jubel. Jfr Upp 18:20 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt