PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 100

1 En tacksägelsepsalm.

Ropa av fröjd till Herren, hela jorden!

2 Tjäna Herren med glädje,

kom sjungande inför honom!

3 Ni ska veta att Jahve är Gud.

Han har gjort oss och vi tillhör honom.

Vi är hans folk och fåren i hans hjord.

4 Gå in genom hans portar med tacksägelse,

till hans förgårdar med lovsång.

Tacka honom, prisa hans namn!

5 För Jahve är god, hans kärlek är evig,

hans trofasthet varar från släkte till släkte.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

100:1. hela jorden, alla människor på jorden uppmanas att hängivet glädjas inför Herren eftersom Gud är hela världens Gud och inte bara det utvalda folkets Gud. Se även kommentar till 117:1.

100:3. Han har gjort oss och vi tillhör honom. Vi är hans folk, avser Guds utvalda folk. Se t.ex. 1 Mos 12:1-3, 2 Mos 3:7-10, 19:5-6. I Nya Testamentet är det alla som tror på Jesus Kristus som utgör Guds egendomsfolk, se t.ex. Tit 2:14 och 1 Petr 2:9-10 med kommentarer. fåren i hans hjord, jfr Ps 74:1, 79:13, 95:7, Joh 10:11, 14-16.

100:4. hans portarhans förgårdar, avser de öppna områdena vid templet. I Nya Testamentet är det församlingen som är Guds tempel (1 Kor 3:16).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt