PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 101

1 En psalm av David.

Jag vill sjunga om kärlek och rättvisa,

jag vill sjunga och spela till dig, Herre.

2 Jag vill vandra förståndigt och oförvitligt.

När kommer du till mig?

Jag vill leva med rättrådigt hjärta i mitt hus.

3 Jag tittar inte på något djävulskt.

Jag hatar de avfallnas beteende,

jag tar avstånd från sådant.

4 Jag håller mig ifrån den perverse,

jag vill inte veta av ondska.

5 Jag tystar den som

hemligt förtalar sin nästa.

Jag tolererar inte den som är

högfärdig och arrogant.

6 Jag ser till de trogna i landet,

de ska få umgås med mig.

Den som vandrar oförvitligt ska få tjäna mig.

7 Den som lever oärligt får ej bo i mitt hus,

den som ljuger drivs bort från min åsyn.

8 Varje morgon ska jag göra mig av med

alla onda i landet,

oskadliggöra alla syndfulla från Herrens stad.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

David kungör i denna psalm sin moral och sin rättfärdiga strävan som kung. Det är det kungliga idealet som kungörs. (David själv kunde dock inte alltid leva upp till detta ideal, se t.ex. Ps 51.) Samtidigt bör varje troende sträva efter det rättfärdiga liv som beskrivs i v. 1-5. Psalmen möter en profetisk uppfyllelse i Messias – Jesus Kristus, och psalmen fullbordas slutgiltigt i och med hans andra ankomst.


© Ragnar Blomfelt