PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 92

1 En psalmsång för sabbatsdagen.

2 Det är härligt att prisa Jahve,

att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3 att kungöra din trogna kärlek om morgonen

och din trofasthet om natten,

4 med tiosträngad harpa

och lyrans lugnande toner.

5 För du har gjort mig glad

genom ditt verk, Herre.

Jag jublar över vad du har gjort.

6 Herre, dina gärningar är väldiga,

dina planer är outgrundliga.

7 En vettlös begriper inte,

en dåre förstår inte detta.

8 De onda växer som gräs,

alla syndfulla blomstrar,

för att sedan evigt förgås.

9 Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10 För dina fiender, Herre,

ja, dina fiender förgås,

alla som lever i ondska skingras.

11 Men till mig ger du vildoxens styrka.

Jag är överöst med färsk olja.

12 Jag följer mina fiender med blicken,

jag får höra om mina onda motståndare.

13 De rättfärdiga grönskar likt palmer,

växer likt Libanons cedrar.

14 De är planterade i Herrens hus,

de blomstrar i vår Guds förgårdar.

15 De bär frukt även på ålderdomen,

de är vitala och frodiga.

16 De kungör att Herren, min klippa,

är oklanderlig,

och att ingen orättfärdighet finns i honom.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

92:5-7. Den som inte ser Guds aktiva och allsmäktiga hand i det som sker i världen är i Guds ögon vettlös. Jfr Ps 14:1.

92:8. Jfr psalmerna 37, 49, 73.

92:11. färsk olja, symbol för glädje, välstånd och välsignelse (jfr Ps 23:5, 45:8, 104:15).

92:12. Möjligen menas att psalmförfattaren utan fruktan och i triumf får bevittna när hans forna fiender ”förgås” (v. 10).

92:13-15. grönskar växer planterade blomstrar bär frukt vitala och frodiga, jfr Ps 1:3, 52:10, 72:7, 144:12, Jer 17:7-8, Joh 15:5.

92:14. Herrens hus, templet.

92:16. ingen orättfärdighet finns i honom, det som här sägs om Jahve (Herren) sägs i Nya Testamentet om Jesus Kristus, jfr Joh 7:18 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt