PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 90

1 En bön av gudsmannen Mose.

Herre, du har varit vårt hem i varje släktled.

2 Innan bergen föddes,

innan du frambringade jorden och världen,

från evighet till evighet – du är Gud.

3 Du gör människan till stoft igen

och säger: ”Vänd åter, ni Adams barn!”

4 För i dina ögon är tusen år

likt gårdagen som ilat förbi,

som några av nattens timmar.

5 Du sköljer bort dem och de somnar in.

De gror likt morgonens gräs:

6 Om morgonen spirar det och gror,

om aftonen skärs det av och vissnar.

7 För vi går under genom din vrede,

din vredesglöd gör oss skräckslagna.

8 Du ställer våra synder inför dig,

allt vi dolt i ditt ansiktes ljus.

9 Alla våra dagar far förbi under din vrede,

vi slutar våra år som en suck.

10 Vårt liv varar sjuttio år, åttio om vi är starka.

De bästa åren är elände och obehag,

de ilar förbi och vi flyger iväg.

11 Vem förstår din vredes kraft och ditt raseri

så att han fruktar dig?

12 Lär oss hur få våra dagar är

så att vårt hjärta får visdom.

13 Kom tillbaka, Herre! Hur länge?

Var barmhärtig mot dina tjänare.

14 Mätta oss med din trogna kärlek om morgonen

och vi ska jubla och glädjas alla våra dagar.

15 Gläd oss lika ofta som du plågat oss,

de år som vi lidit ont.

16 Låt dina tjänare få se din gärning,

och deras söner din härlighet.

17 Må Herren vår Guds ljuvlighet

vara över oss.

Och låt det vi gör lyckas väl för oss,

ja, låt det vi gör lyckas väl!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

90:1. Mose, endast denna psalm har Mose som författare. vårt hem, (jfr 71:3, 91:9) att komma i kontakt med sitt ursprung, sin Skapare, är att komma hem.

90:2. Innan människans förgängliga och korta existens klargörs, så kungörs Guds eviga existens. Även Jesus Kristus är av evighet, se Kol 1:16-17 med kommentarer.

90:3. Du gör människan till stoft igen, enligt Guds domsord till Adam, 1 Mos 3:19.

90:4. Om än människan skulle leva i tusen år (likt Metushelach [969 år], 1 Mos 5:27) så skulle det vara för Gud som endast några timmar. Gud Skaparen är inte fastlåst i tid och rum, han är från evighet till evighet, och upphöjd över jordens alla begränsningar och förgängligheter.

90:7-12. Även om verserna i första hand beskriver en verklighet för ökenvandringens folk (2 Mos) så utgjorde exodus en mikrohändelse av den makroverklighet som hela världen befinner sig i på grund av syndens globala omfattning.

90:8. allt vi dolt, vi kan dölja våra hemliga synder inför andra, men inte inför den Allvetande, jfr Ps 19:13, 69:6, Pred 12:14, Jer 16:17, Rom 2:16, 1 Kor 4:5.

90:11. Vem förstår din vredes kraft och ditt raseri, Guds vrede utgör ett grundfundament i bibelns värld och den kristna tron. Om det inte förstås, eller om det förnekas, eller förtigs, eller förvrängs, då får det många negativa konsekvenser, teologiskt och moraliskt. Läs mer: En bok om Guds vrede. Enligt aposteln Paulus utgör Guds vrede över exodus-generationen en varning för Guds folk i alla tider, 1 Kor 10:1-14.

90:12. Lär oss hur få våra dagar är, se Ps 39:5-7 med kommentar.

90:11-12, 15. Obehag, elände och plågor som är människans lott i världen har på djupet inga inomvärldsliga förklaringar. Visdom är att förstå och erkänna att alla mödor, och livets förgänglighet och tomhet, har Guds vrede som yttersta orsak.

90:14. Tron lyser som starkast och vackrast när den förlitar sig på Guds trogna kärlek mitt under livets alla mödor.

90:16-17. Guds härlighet, ljuvlighet och trogna kärlek (v. 14) förblir alltid över hans förbundsfolk. Orden möter en slutlig fullbordan i himlen.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt