PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 75

1 En psalmsång av Asaf. För körledaren. 

Till ”Förstör inte”.

2 Vi tackar dig, Gud, vi tackar!

Och ditt namn är nära,

dina mirakler bekräftar det.

3 ”Jag har bestämt en tid

då jag ska döma rättvist.

4 Jorden med alla invånare skälver,

men det är jag som stadgar dess pelare. <>

5 Jag säger till de högfärdiga:

’Var inte högfärdiga!’

Och till de onda:

’Gör er inte märkvärdiga!’

6 Gör er inte märkvärdiga inför himlen,

tala inte så trotsigt och arrogant.”

7 För upphöjelsen kommer varken från öster

eller väster eller från öknen.

8 Men Gud är domaren.

Han förödmjukar en, upphöjer en annan.

9 För i Herrens hand är en bägare

med kryddat brusande vin.

Han häller, och alla onda på jorden

tvingas dricka, även bottensatsen.

10 Jag ska alltid berätta om detta.

Jag ska lovsjunga Jakobs Gud.

11 ”Jag hugger av de ondas hela styrka,

men de rättfärdigas styrka ska upphöjas.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

75:1. ”Förstör inte (även i Ps 57, 58, 59), möjligen en musikalisk term.

75:2. ditt namn, se kommentar till Ps 113:1-5.

75:3-6, 11. I dessa verser citeras Gud.

75:3. Jag har bestämt en tid, avser först och främst den yttersta domen (jfr Apg 17:31 med kommentar).

75:4. det är jag som stadgar dess pelare, avser bl.a. naturens alla fysikaliska lagar som Gud skapat på jorden, samt jordens omloppsbana och rörelse. Allt styr och uppehåller Gud för varje sekund.

75:6. himlen, avser här Gud.

75:7. Möjligen menas att Guds folks slutliga upphöjelse inte har någon jordisk orsak, utan det är Gud som upphöjer, jfr v. 8, 11. Se även Jesu Kristi ord i Matt 23:12 och Luk 14:7-11.

75:8. förödmjukar en, upphöjer en annan, Gud som skapat människosläktet har denna suveräna makt och rätt, jfr Rom 9:14-29 med kommentarer.

75:9. en bägare, vars inehåll är full av Guds vrede, jfr Ps 75:9, Jes 51:17, 22-23, Jer 25:15-38, Upp 14:10, och Joh 18:11 med kommentar.

75:10. alltid berätta om detta, att Gud har bestämt en tid då han ska döma världen.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt