PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 76

1 En psalmsång av Asaf. För körledaren, 

till stränginstrument.

2 Gud är känd i Juda,

hans namn är stort i Israel.

3 Hans hydda står i Salem,

hans boning på Sion.

4 Där förstörde han de brinnande pilarna,

sköld och svärd, alla krigsvapen. <>

5 Du är omhöljd av ljus,

mer majestätisk än bytesrika berg.

6 Orädda män plundrades.

De somnade in för gott,

ingen krigsman kunde bruka sina händer.

7 Jakobs Gud, genom din bestraffning

föll ryttare och häst in i dödssömn.

8 Endast du ska fruktas!

Vem kan stå inför dig när du är vred?

9 Från himlen hörs din dom.

Jorden fruktar och tystnar

10 när Gud reser sig för att döma,

för att frälsa alla ödmjuka på jorden. <>

11 Din vrede över människor

bringar dig lovprisning.

Du rustar dig med all din vrede.

12 Ge och håll era löften till Jahve er Gud.

Alla omkring honom ska ge gåvor

till honom som är värd fruktan.

13 Han kapar av ledares liv,

han är fruktad av jordens kungar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen handlar möjligen om den assyriska attacken som omnämns i 2 Kung 19 och som inträffade ca 700 f.Kr.

76:1. Asaf, se kommentar till 50:1.

76:3. Salem, en äldre kortform av Jerusalem. Sion, Jerusalem.

76:5. Du är omhöljd av ljus, jfr 1 Joh 1:5 med kommentar. bytesrika berg, möjligen bildspråk för en invaderande krigsarmé.

76:7. Jakobs, Israels. föll ryttare och häst, orden kan avse 2 Kung 19:35.

76:8. Vem kan stå inför dig när du är vred? Jfr 130:3, Upp 6:17.

76:9-11. Alla Guds domar på jorden (v. 4, 7) förebådar den yttersta domen. Domedagen innebär inte bara att de onda straffas, utan också att de ödmjuka (v. 10) (jfr Matt 5:5), dvs Guds folk, då blir frälsta för evigt. Din vrede över människor bringar dig lovprisning (v. 11), jfr Upp 11:17-18, 15:3-4, 16:5-7, 18:20, 19:1-5.

76:13. kapar av ledares liv, se t.ex. v. 6-7, och 110:6.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt