PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 74

1 Av Asaf. Undervisning.

Gud, varför? Har du stött bort oss för alltid?

Varför bolmar din vrede mot fåren i din hjord?

2 Tänk på din församling

som du förvärvade i forna tider,

din egen stam som du återlöste.

Tänk på berget Sion där du bodde.

3 Skynda upp till de ändlösa ruinerna.

Fienden har ödelagt allt i helgedomen.

4 Dina fiender vrålade just där du mötte oss,

de reste sina standar som tecken.

5 Det var som höjda yxor i tät skog.

6 Med handyxa och bräckjärn

förstörde de ornamenten.

7 De brände ner din helgedom till grunden,

de vanhelgade platsen för ditt namn.

8 De tänkte att de helt skulle kuva oss.

De brände ner alla Guds mötesplatser i landet.

9 Det finns inga tecken för oss att se.

Det finns inga profeter mer.

Och ingen vet hur länge detta ska pågå.

10 Gud, hur länge ska fienden skymfa?

Ska de ständigt få förakta ditt namn?

11 Varför håller du tillbaka din hand,

din starka hand?

Sträck ut den från ditt bröst och förgör!

12 Gud är min Kung sedan länge.

Du verkar frälsning på jorden.

13 Du delade havet med din styrka.

Du klöv havsmonstrens huvuden i vattnet.

14 Du krossade Leviatans huvuden,

du gav honom som föda åt öknens folk.

15 Du lät källor och bäckar bryta fram.

Du torkade ut strida floder.

16 Din är dagen och din är natten,

du gjorde ljuset och solen.

17 Du har utstakat jordens alla gränser.

Du har skapat sommar och vinter.

18 Jahve, tänk på hur fienden skymfar,

hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.

19 Lämna inte din duvas själ åt vilddjur,

glöm aldrig någonsin dina utsattas liv.

20 Ge akt på förbundet,

för jorden är full av mörka platser

där våldet bor.

21 Låt inte de förtryckta återvända förödmjukade.

Låt de utsatta och nödlidande prisa ditt namn.

22 Gud, gå till handling och försvara din sak!

Tänk på hur dårar vanärar dig dagen lång.

23 Glöm inte dina fienders röst,

det ständiga skränandet från dina motståndare.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen handlar sannolikt om Babyloniens förstörelse av Jerusalem och templet år 586 f.Kr. och folkets bortförande i fångenskap (2 Kung 25, 2 Krön 36:14-23).

74:1. Av Asaf, se kommentar till 50:1. varförVarför, t.ex. ger Jeremia bok ett utförligt svar på varför Gud i sin vrede straffade sitt eget avfallna folk och fördrev dem i exil till Babylonien. din vrede, folket var väl medvetna om att den babyloniska krigshären var ett Guds vredes verktyg, se t.ex. Klagovisornas bok.

74:2. som du återlöste, jfr 2 Mos 15:13. berget Sion, där staden och templet fanns.

74:3. de ändlösa ruinerna, jfr Klag 2:5-9. 

74:4. standar, med babyloniska (militära) symboler.

74:5. Det fanns gott om trä i templet, 1 Kung 6.

74:8. Guds mötesplatser, olika platser där Guds folk möttes för gudstjänst.

74:9. Det finns inga profeter mer, t.ex. fanns varken Jeremia eller Hesekiel kvar i Judas land längre.

74:10-11. Några decennier efter Jerusalems fall skulle Gud straffa babylonierna genom perserna och kung Koresh.

74:13-14. Du delade havet (v. 13), då Israels folk gick genom havet, 2 Mos 14. havsmontrens (v. 13) … Leviatans (v. 14), avser här Egypten (2 Mos 14:21), och samtidigt är det symboler för ondskans krafter (Jes 27:1). I Ps 104:26 avser Leviatan ett stort havsdjur. Se även kommentar till Job 40:10-41:25.

74:15. Se 2 Mos 17:6, 4 Mos 20:8, Jos 4:23.

74:17. Du har utstakat jordens alla gränser, det är inte människor som har skapat eller som skapar landsgränser, utan bakom mänsklig aktivitet verkar historiens Gud så att allt sker enligt Hans vilja. Jfr Apg 17:26 med kommentar.

74:19. din duvas själ dina utsatta, Guds återlösta folk (v. 2).

74:20. förbundet, Bibeln talar om flera förbund, se t.ex. Ps 89:4-5, 1 Mos 9, 15, 17:1-2, 2 Mos 2:24, 24:8, 5 Mos 5:2-3. jorden är full av mörka platser, eftersom Satan verkar överallt, se 1 Joh 5:19 med kommentar.

74:22. dårar, se kommentar till 14:1-3.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt