PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 73

1 En psalm av Asaf.

Gud är sannerligen god mot Israel,

mot de renhjärtade.

2 Men jag snubblade nästan,

foten höll på att fara iväg.

3 För jag avundades skrytarna,

jag såg de ondas välgång.

4 De går fridfullt mot döden

med sina feta magar.

5 De upplever inga hemskheter som andra,

de drabbas inte som andra folk.

6 Därför är arrogans deras halskedja

och våld deras dräkt.

7 Deras ögon buktar ut genom fettet.

Deras vanföreställningar löper vilt.

8 Deras prat är gyckel och ondska,

uppblåsta talar de förtryck.

9 De gapar mot himlen,

deras prat far omkring på jorden.

10 Därför vänder sig hans folk till dem

och suger i sig av deras flöden.

11 De säger: ”Hur skulle Gud kunna veta?

Vad vet egentligen den Högste?”

12 Titta på de onda!

Hur harmoniskt de lever

medan deras välstånd växer.

13 Var det förgäves jag höll mitt hjärta rent

och levde utan skuld och orätt?

14 För jag drabbas ju dagen lång

och blir straffad varje morgon.

15 Hade jag talat om det här, lyssna,

då hade jag förrått ditt folk.

16 Jag försökte förstå detta,

det jag såg var så frustrerande.

17 Då gick jag in i Guds helgedom

och blev medveten om deras slut.

18 Du ställer dem verkligen på hal mark,

du kastar dem ner till undergång.

19 Hur ödeläggs de inte på ett ögonblick!

De får ett fasansfullt slut.

20 De är som en dröm när man vaknar.

Herre, i staden föraktar du deras gestalt.

21 När hela mitt inre var fullt av

bitterhet och smärta,

22 då var jag vettlös och okunnig,

som ett djur inför dig.

23 Men jag förblir ständigt hos dig,

du håller min högra hand.

24 Du vägleder mig enligt din plan,

sedan tar du mig till härlighet.

25 Vem har jag i himlen om inte dig?

Och jag älskar inget på jorden utom dig!

26 Min kropp och själ kan utmattas,

men Gud är mitt hjärtas klippa.

Han är min för evigt.

27 De som håller sig borta från dig förgås,

du förgör alla som är otrogna mot dig.

28 Men jag tycker om att vara nära Gud.

Jag har Herren Jahve som min tillflykt

och ska berätta om alla dina gärningar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen har en hel del gemensamt med Ps 37 och Ps 49.

73:1. Asaf, se kommentar till Ps 50:1. Den första versen uttrycker författarens grundinställning. Men den skulle komma att skaka och rubbas efter erfarenheter som till en början tedde sig obegripliga för honom (något som följande verser beskriver).

73:2. jag snubblade nästan, författaren fylldes av oroliga känslor och tankar (jfr v. 21) som kunde ha lett till avsteg från Guds vägar. Men hans tro förblev trots allt stark och fast, v. 23-26, 28.

73:3-12. Verserna beskriver författarens personliga och generella upplevelser av onda människor omkring honom. Det finns förstås många undantag med välbeställda onda som drabbas mycket svårt redan här i livet.

73:9. De gapar mot himlen, dvs häcklar och smädar Gud.

73:10. hans folk, avser möjligen de av Guds folk som låtit sig påverkas och förledas av de ondas välstånd och framgång, och av deras vilseledande och lockande prat. Enligt en annan tolkning avses de ondas efterföljare.

73:13-14. Om perspektivet endast är inomvärldsligt kan livet lätt te sig orättvist och obegripligt.

73:15-16. det här (v. 15), om det alls är lönt att leva gudfruktigt (v. 13). detta (v. 16), om de ondas välmåga (v. 12) och de rättfärdigas lidande (v. 14).

73:17-19. Guds helgedom (v. 17), bortom det inomvärldsliga i Guds omedelbara närhet (jfr v. 28) får man insikter, och evigheten blir verklig. blev medveten om deras slut (v. 17), jfr Luk 12:15-21, 16:19-31.

73:20. i staden, möjligen menas Jerusalem där templet fanns och där Gud bodde (Ps 79:1-2, 122:1-4, 135:21). I förlängningen avses det himmelska Jerusalem.

73:21-22. Troende kan frestas till avund, frustration och bitterhet över de ondas välmåga kontra eget lidande. Det kan leda till förvirring och irrationalitet.

73:24. Du vägleder mig enligt din plan, jfr Ps 31:4, 32:8, 37:23, 40:6, 57:3, 73:24, 139:16, Fil 1:6, 2:13, och Rom 8:28 med kommentar. tar du mig till härlighet, orden vittnar om tron på ett liv efter döden. Detta i motsats till de onda som får ett annat slut, v. 18-19.

73:25. jag älskar inget på jorden utom dig, i motsats till de onda som älskade denna värld, v. 3-7, 12. Se även 1 Joh 2:15-17 med kommentar.

73:27. du förgör alla som är otrogna mot dig, avser främst dem som en gång följde Gud men sedan avvek från honom, kanske frestade av de ondas välstånd och av allt vad denna värld erbjuder. Jfr 2 Tim 4:10.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt