PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 72

1 Till Salomo.

Gud, ge dina domslut till kungen

och din rättfärdighet till kungens son.

2 Må han döma ditt folk med rättfärdighet,

dina utsatta med rättvisa.

3 Må bergen bringa fred och välgång till folket,

kullarna bringa rättfärdighet.

4 Må han försvara de utsatta bland folket,

rädda de nödlidandes barn,

krossa förtryckaren.

5 Må de frukta dig genom alla släktled,

så länge sol och måne finns.

6 Må han komma som regn över nyslagen äng,

likt skurar som vattnar marken.

7 Må den rättfärdige blomstra i hans dagar,

och fred och välgång överflöda

så länge månen finns.

8 Må han regera från hav till hav,

från floden Eufrat till världens ände.

9 Må ökenfolket underordna sig honom,

hans fiender slicka markens stoft.

10 Må Tarshish kungar och kustländerna

frambära tribut,

Sabas och Sebas kungar komma med gåvor.

11 Må alla kungar falla ner för honom,

alla länder tjäna honom.

12 För han räddar den nödlidande som ropar,

den utsatte som ingen hjälper.

13 Han har känsla för fattiga och nödlidande,

han frälser nödställda själar,

14 han löser dem från förtryck och våld.

Och deras blod är dyrbart i hans ögon.

15 Må kungen leva!

Må guld från Seba ges honom.

Må folk alltid be för honom

och välsigna honom hela dagen.

16 Må säden växa ymnigt i landet,

må det vaja på bergstoppar,

grödan bölja som i Libanon,

byfolken blomstra som markens växter.

17 Må hans namn leva för evigt,

hans namn växa så länge solen finns.

Må de bli välsignade i honom,

och alla folk kalla honom välsignad.

18 Lov och pris till Jahve Gud, Israels Gud!

Han ensam utför mirakler.

19 Lov och pris till hans ärorika namn

för evigt!

Hans härlighet ska fylla hela jorden.

Amen, ja Amen!

20 Här slutar bönerna av David, Jishajs son.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen är en bön om att Gud ska välsigna kungen, Salomo, och indirekt Israels framtida kungaätt. Men ingen jordisk kung kan uppnå allt vad psalmen behandlar och den betraktas därför allmänt som messiansk, och psalmen möter därför sitt slutliga bönesvar i Jesus Kristus, kungarnas Kung (1 Tim 6:15, Upp 17:14, 19:16).

72:1. Till Salomo, kan också översättas ”Av Salomo”. Möjligen var det David som skrev psalmen (v. 20).

72:10. Tarshish, okänt var staden låg (möjligen i nutida Spanien). Saba, möjligen Arabien. Seba, möjligen ett område i Afrika.

72:12-14. Jfr Luk 4:18-19, Mark 6:34, Matt 14:14.

72:14. deras blod är dyrbart i hans ögon, jfr Ps 116:15, Apg 7:54-56.

72:17. Må de bli välsignade i honom, jfr 1 Mos 12:3, Ef 1:3.

72:20. Orden betecknar slutet på andra avdelningen av Psalmernas bok, Ps 42-72.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt