PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 71

1 Herre, jag söker skydd hos dig,

låt mig aldrig bli förödmjukad.

2 Rädda och befria mig i din rättfärdighet.

Lyssna noga till mig och fräls mig!

3 Var mig en klippa,

ett hem dit jag alltid kan gå.

Du har befallt min frälsning,

för du är min klippa och min borg.

4 Min Gud, fräls mig från de ondas makt,

från grymma förtryckares grepp.

5 För du är mitt hopp, Herre Jahve,

min tillit från min ungdom.

6 Du har tagit hand om mig från födseln,

det var du som förlöste mig.

Jag ska alltid prisa dig.

7 Jag har blivit ett tecken för många,

men du är min starka tillflykt.

8 Min mun är full av pris och ära till dig

hela dagen.

9 Släng mig inte bort på min ålderdom,

överge mig inte när min kraft sviker.

10 För mina fiender talar om mig,

de som vill ta mitt liv konspirerar,

11 de säger: ”Gud har övergett honom.

Förfölj och fånga honom,

det finns ingen som räddar honom!”

12 O Gud, kom mig nära.

Min Gud, skynda till min hjälp.

13 Låt dem som anklagar mig

förödmjukas och förgås.

Låt dem som vill mig illa

höljas av förödmjukelse och vanära.

14 Men jag ska alltid leva i hoppet

och jämt och ständigt lovprisa dig.

15 Jag ska berätta om din rättfärdighet,

hela dagen om din frälsning,

för dess omfattning är ofattbar.

16 Jag ska komma med Herren Jahves kraft.

Jag ska påminna om din rättfärdighet, bara din.

17 Gud, du har undervisat mig

från min ungdom,

och alltjämt berättar jag

om dina mirakler.

18 Gud, överge mig inte

när jag är gammal och gråhårig,

så ska jag berätta om din kraft och styrka

för alla kommande släkten.

19 Gud, din rättfärdighet når skyarna.

Du har gjort väldiga ting,

Gud, vem är som du?

20 Du lät mig uppleva så mycket

elände och nöd.

Men du ska åter förnya mitt liv,

åter föra mig upp från jordens djup.

21 Höj mitt anseende och trösta mig igen!

22 Då ska jag prisa dig med harpa

för din trofasthet, min Gud.

Jag ska lovsjunga dig med lyra, Israels helige.

23 När jag lovsjunger dig ska mina läppar jubla,

likaså min själ som du har befriat.

24 Ja, hela dagen ska min tunga

tala om din rättfärdighet,

för de som ville mig illa

har blivit förödmjukade och vanärade.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

71:1-3. Verserna har flera likheter med 31:1-3.

71:2 (15, 16, 19, 24). din rättfärdighet, i Psalmernas bok har ordet ofta en anknytning till frälsning (v. 15) och dom (v. 24), det handlar om att Gud i enlighet med sitt rättfärdiga väsen räddar sitt folk (ofta genom att straffa de onda). I Nya Testamentet får ordet en utvidgad betydelse, se t.ex. Rom 3:26, och Rom 1:17 med kommentar.

71:3. Du har befallt min frälsning, Gud har befallt människors frälsning före skapelsen, dvs de människor som Gud utvalt före universums skapelse (jfr Ef 1:4 med kommentar). De blir på ett särskilt sätt omhändertagna redan från födseln, v. 6.

71:4. fräls mig från de ondas makt, jfr Matt 6:13, 2 Tim 4:18, 2 Thess 3:2-3.

71:6. Jfr Ps 139:13-16.

71:7. ett tecken, möjligen var psalmförfattaren betraktad så av sina fiender som ansåg honom straffad av Gud (v. 10-11) på grund av alla svårigheter som drabbat honom (v. 20).

71:9-13. Ända tills vi drar vårt sista andetag på ålderns höst kommer vi att ansättas av illasinnade människor och demoner.

71:11. Jfr Ps 22:2, 9. Orden möter sin slutliga uppfyllelse i Jesus Kristus, Mark 15:30-34.

71:14. jag ska alltid leva i hoppet, jfr Rom 8:24-25 med kommentar.

71:15. dess omfattning är ofattbar, jfr Ps 92:6, 145:3, Rom 11:33, Ef 3:18-19.

71:20. Du lät mig uppleva så mycket elände och nöd, författaren är gammal (v. 5, 9, 17-18) och när han ser tillbaka på sitt liv så har det varit ett liv fyllt av bedrövelser (jfr Ps 38, 88, 90:9-10). Likväl prisar och lovsjunger han Gud (v. 6, 8, 14) och vill berätta om Gud för andra (v. 15, 18, 24). Detta uttrycker tro, jfr Hebr 11:32-38. Troende människor som är drabbade av elände och nöd utgör ett vittnesbörd om Guds kärlek, se t.ex. Hebr 12:5-11 med kommentar. Se även 1 Petr 1:5-7, 2:19-20, 3:14, 17, 4:1-2, 12-19, 5:9-10. åter föra mig upp från jordens djup, bild för räddning från svåraste nöd. Orden möter en slutlig fullbordan i uppståndelsen från de döda (1 Kor 15).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt