PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 7

1 En komposition av David, som han sjöng till Herren

med anledning av benjaminiten Kush.

2 Jahve min Gud, jag söker skydd hos dig,

rädda och befria mig från alla som ansätter mig.

3 Annars sliter han itu mig likt ett lejon

och jag blir uppfläkt utan räddning.

4 Jahve min Gud, om jag gjort detta,

om jag handlat orättvist,

5 om jag lönat min vän med ont,

– jag som friat den som utan skäl var min ovän –

6 låt då min fiende ansätta

och övermanna mig,

låt honom förnedra mig

och lägga min heder i smutsen. <>

7 Herre, res dig i din vrede,

konfrontera mina fienders raseri.

För min skull, gå till handling

i den dom som du befallt.

8 Låt folken samlas runt dig,

trona åter över dem från ovan.

9 Herren dömer folken.

Jahve, du Högste, döm mig

efter min rättfärdighet och rättrådighet.

10 Låt förbrytarnas ondska få ett slut,

men stöd den rättfärdige.

För Gud den rättfärdige prövar

människans tankar och motiv.

11 Gud den Högste är min sköld,

han räddar de rättsinniga.

12 Gud är en rättfärdig domare,

en Gud som dagligen är vred.

13 Om någon inte omvänder sig

vässar Gud sitt svärd,

och spänner sin båge och siktar.

14 Han har förberett sina dödliga vapen

och gör sina pilar brinnande.

15 Lyssna, han bär ondska inom sig,

han går havande med illdåd och föder falskhet.

16 Han gräver en djup grop,

sedan faller han själv däri.

17 Hans illdåd rammar hans eget huvud,

hans råhet drabbar hans egen skalle.

18 Jag tackar Herren för hans rättfärdighet,

jag lovsjunger Jahve, den Högstes namn.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

7:1. Kush, okänd, men kanske en av Sauls män. En bakgrund till psalmen kan möjligen vara 1 Sam 24 och 1 Sam 26.

7:3. han, möjligen avses Kush (v. 1), eller Saul.

7:4-5. Tydligen hade David blivit anklagad för att ha handlat illa mot en av sina vänner.

7:10. människans tankar och motiv, ingen vrå i människans inre är obekant för Gud. Han vet om varje flyktig tanke och varje dolt motiv, och inför honom ska vi en dag står till svars (v. 12). Jfr Ps 17:3, 44:22, 139:2-3, 23, samt Rom 2:15-16, 1 Kor 4:5 med kommentarer.

7:12-14. Krig, pest, torka, svält, jordbävningar, orkaner, perversiteter, är exempel på några av de dödliga vapen (v. 14) som en vred Gud dagligen (v. 12) använder mot en ond värld. Jfr Upp 16.

7:15-17. Också Haman i Esters bok (kap. 3-7) utgör ett träffande exempel på dessa verser. Gud låter ofta människors råhet och grymhet drabba dem själva, jfr Ps 9:16-17, 35:8, 140:10-12.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt