PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 6

1 En psalm av David. För körledaren, 

till stränginstrument, åttasträngad harpa.

2 Herre, tillrättavisa mig inte i din vrede,

straffa mig inte i din vredesglöd.

3 Herre, visa mig nåd,

för jag är alldeles matt.

Herre, bota mig,

för jag har ont i hela kroppen,

4 och min ångest är stark.

Herre, hur länge ska detta fortgå?

5 Herre, vänd åter, rädda min själ,

fräls mig för din trogna kärleks skull.

6 För ingen minns dig i döden.

Vem prisar dig i dödsriket?

7 Jag är helt slut av suckande.

Mina tårar dränker min bädd,

översköljer min säng vareviga natt.

8 Mina ögon är sorgbeslöjade,

mina fiender har fått dem glåmiga.

9 Försvinn ifrån mig, alla ni som lever i ondska!

För Herren har hört min gråt,

10 Herren har hört min vädjan,

Herren har tagit emot min bön.

11 Alla mina fiender ska bli

förödmjukade och ångestfyllda,

plötsligt ska de drivas tillbaka förödmjukade.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 har en gemensam ton av bot, ånger, förlåtelse, nåd.

6:1. åttasträngad harpa, (även i Ps 12) detta är en av flera möjliga tolkningar av det hebreiska ordet.

6:2. (Samma vers förekommer i Ps 38:2.) Troende kan drabbas under jordelivet av Guds disciplinära vrede (se t.ex. Ps 38, 88, 90:9), men till skillnad från de onda är de dock samtidigt älskade av Gud (v. 5).  Livet med Gud är fullt av paradoxer. Se även kommentarer till Ps 38:3, Joh 5:14, Hebr 12:5-11.

6:3-4. ont i hela kroppen ångest, Davids plågor till kropp och själ hade som orsak Guds tuktande vrede, v. 2.

6:3-8. Livet med Gud innebär inte immunitet mot fysiskt och psykiskt lidande av olika slag. Jfr Apg 14:22 med kommentar. I Bibelns värld tog trons folk som givet att allting som mötte dem ytterst kom från Gud, gott såväl som ont, hälsa såväl som sjukdom, lycka såväl som olycka. Därför tackade de Gud i livets alla skeenden (jfr 1 Thess 5:18 med kommentar).

6:9-11. Sannolikt var det illasinnade människor som utgjorde Guds redskap i att disciplinera David (Guds folk var väl medvetna om att Gud kunde använda onda människor för att tukta om man hade syndat, se t.ex. Ps 7:4-6). Men nu hade David fått löfte om att tiden för tuktan var slut och att Gud skulle ta itu med de onda.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt