PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 8

1 En psalm av David. För körledaren. Till gittit.

2 Jahve, vår Herre,

ditt namn är majestätiskt över hela jorden!

Du har brett ut din strålglans över himlen.

3 Från barns och spädbarns mun

har du rest ett värn på grund av dina motståndare,

för att tysta fiende och hämnare.

4 När jag betraktar din himmel,

dina fingrars skapelse,

månen och stjärnorna som du placerat där,

5 vad är då en människa att du tänker på henne,

en människoson att du visar omsorg om honom?

6 Du gjorde honom lite ringare än Gud

och krönte honom med ära och majestät.

7 Du lät honom råda över dina händers skapelse,

du lade allt under hans fötter:

8 får och oxar, markens vilda djur,

9 himlens fåglar, havets fiskar,

allt vad som rör sig i haven.

10 Jahve, vår Herre,

ditt namn är majestätiskt över hela jorden!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

8:1. gittit, möjligen en musikalisk term eller ett instrument. Ordet förekommer även i inledningen till Ps 81 och 84.

8:2. Allt i skapelsen vittnar om Guds majestät, jfr Rom 1:20 med kommentar.

8:3. Gud tystar sina fiender, inte med hjälp av starka och mäktiga, utan genom de svagaste och minsta. Jfr Matt 21:15-16 där detta får en uppfyllelse.

8:4-5. Även Ps 19, 29 och 104 ärar Gud för hans skapelse. En av de största gåtorna i tillvaron möter oss när vi blickar ut över universums till synes oändliga storhet, och samtidigt blir medvetna om att det är den lilla människan i detta väldiga universum som är i centrum för Guds särskilda omsorg.

8:6. lite ringare än Gud, Människan blev skapad till ”Guds avbild” (1 Mos 1:26), men vi är inte jämlika Gud och delar inte Guds väsen. Verserna citeras (utifrån Septuaginta) i Hebreerbrevet och tillämpas där på Jesus Kristus (se kommentar till Hebr 2:6-8). Kristus var i motsats till människan jämlik Gud och delade Guds väsen, men när han kom som människa var det i en slavs gestalt, se Fil 2:6-11 med kommentar.

8:7. du lade allt under hans fötter. Syftar ytterst på Jesus Kristus enligt 1 Kor 15:27, Ef 1:22.

8:6-9. Människan har av Skaparen fått ett gudomligt ansvar att råda över djuren och naturen (jfr 1 Mos 1:26-30) och att förvalta detsamma. Människan beskrivs här som skapelsens krona, med ett annat och högre värde än djuren (jfr Matt 6:26, och Matt 10:31 med kommentar).

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt