PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 47

1 En psalm av Korahs söner. För körledaren.

2 Klappa händer, alla folk!

Lovprisa Gud i högan sky!

3 För Jahve den Högste ska fruktas,

han är en stor Kung över hela jorden.

4 Han lade folk under oss,

länder under våra fötter.

5 Han utvalde ett eget land åt oss,

en stolthet för Jakob, som Gud älskar. <>

6 Gud far upp med jubelrop,

Herren far upp med hornets ljud.

7 Spela och sjung till Gud,

spela och sjung till vår Kung!

8 Ja, Gud är hela jordens Kung!

Sjung en hymn!

9 Gud regerar över länderna,

Gud sitter på sin heliga tron.

10 Folkens främsta samlas

med Abrahams Guds folk.

För jordens ledare tillhör Gud,

han är upphöjd över alla.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen skildrar Gud den Allsmäktige som Kung, och som regerar inte bara över Israel utan över hela världen. Ps 47, 93, 96-99 har klara beröringspunkter där den gemensamma rubriken kunde vara ”Herren (Jahve) regerar!”.

47:4. Han lade folk under oss, se Ps 44:3 med kommentar.

47:5. Han utvalde ett eget land åt oss, ett löfte som gavs först till Abraham, 1 Mos 12:1-7. Jfr Ps 105:11, 135:12, 136:21-22.  Jakob, Israel.

47:6. Gud far upp, syftar möjligen på Guds ark, symbolen för Guds närhet, som fördes upp till Jerusalem och (tält)helgedomen (2 Sam 6:15). Men samtidigt har det en bokstavlig innebörd, Gud som far upp till sin tron i himlen (v. 9), jfr 1 Mos 17:22, 35:13. Orden möter sin slutliga uppfyllelse i Jesu Kristi himmelsfärd (Apg 1:9-10), efter att han fått all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18, jfr med v. 9 i denna psalm).

47:9. sin heliga tron, i himlen, jfr 11:4, 103:19, Jes 66:1.

47:9-10. Gud regerar över länderna (v. 9) … jordens ledare tillhör Gud (v. 10), se Ps 33:10-11 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt