PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 46

1 Av Korahs söner. För körledaren. En sång. Till alamot.

2 Gud är vår tillflykt och vår styrka,

en hjälp i nöden, alltid närvarande.

3 Därför räds vi inte när jorden förändras,

när bergen störtas i havets djup,

4 när vattnen vrålar och fradgar,

när bergen skälver vid havets uppror. <>

5 Det finns en flod vars strömmar

gläder Guds stad, den Högstes heliga boning.

6 Gud är i dess centrum, den rubbas inte.

Gud hjälper den när morgonen gryr.

7 Folken vrålar, riken faller,

Guds röst ljuder och jorden upplöses.

8 Härskarornas Herre är med oss,

Jakobs Gud är vår fästning. <>

9 Kom och se Herrens gärningar,

hur han ödelägger jorden.

10 Han gör slut på jordens alla krig.

Han förstör bågen och spjutet,

han bränner upp sköldarna.

11 ”Var stilla och tänk på att jag är Gud.

Jag är upphöjd över folken, upphöjd på jorden.”

12 Härskarornas Herre är med oss,

Jakobs Gud är vår fästning. <>

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Denna psalm, samt Ps 48, 76, 84, 87, 122, tillhör de s.k. Sions sångerna – om Jerusalem, Guds stad.

46:1. alamot, möjligen en musikalisk term. Ordet förekommer även i 1 Krön 15:20.

46:3-4. Här avses jordbävningar, orkaner, vulkanutbrott, tsunamis, och andra destruktiva naturfenomen. I allt sådant är Gud, som all ofärd kommer ifrån, vår tillflykt, v. 2.

46:4. vattnen vrålar, har en bokstavlig betydelse, men samtidigt avses allt det avgrundsvrål som stiger upp till skyn från en gudlös värld, jfr v. 7, Upp 17:15. Se även kommentar till 29:3.

46:5-6. Det finns en flod vars strömmar gläder Guds stad (v. 5), jfr Hes 47:1-12, Sak 14:8, Upp 22:1-2. Guds stadden rubbas inte, Jerusalem föll 586 f.Kr. men det himmelska Jerusalem står orubblig för evigt.

46:8, 12. Härskarornas Herre är med oss, se Matt 1:23 där Jesus Kristus får namnet Immanuel, som betyder ’Gud är med oss’ (jfr Jes 7:14, 8:8, 10).

46:9-10. Varje krig avslutas när Gud så har bestämt. I absolut mening tar alla krig på jorden slut den dag Gud ödelägger världen och skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor (2 Petr 3:10-13).

46:11. När världens synder och ondska tynger och pressar våra själar uppmanas vi att lugnt vila i Gud som allsmäktigt tronar över mänskligheten och som har varje jordiskt skeende i sin hand.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt