PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 45

1 Av Korahs söner. För körledaren. Till ”Liljorna”. 

En undervisande kärlekssång.

2 Mitt hjärta inspireras av vackra ord.

Mitt poem handlar om kungen.

Min tunga är som en lärd skrivares penna.

3 Du är den vackraste av människor.

Nåd har smort dina läppar.

Därför har Gud välsignat dig för evigt.

4 O mäktige, fäst svärdet vid din sida,

i din glans och majestät!

5 Rid ut i segrande majestät

för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet.

Din makt ska låta dig se väldiga gärningar.

6 Dina vassa pilar träffar hjärtat

på kungens fiender, folken faller vid dina fötter.

7 Gud, din tron står i all evighet,

och rättvisans spira är ditt rikes spira.

8 Du älskar rättfärdighet och hatar laglöshet.

Därför har Gud, din Gud,

smort dig med glädjens olja

mer än dina medbröder.

9 Alla dina kläder doftar av

myrra, aloe och kassia.

Från palats smyckad med elfenben

gläds du åt strängars välljud.

10 Prinsessor är bland dina mest högaktade.

Drottningen, prydd med guld från Ofir,

står på din högra sida.

11 Dotter, lyssna noga och uppmärksamt:

glöm ditt folk och din fars husfolk.

12 Kungen åtrår din skönhet.

Underordna dig honom, för han är din herre.

13 Tyros dotter kommer med en gåva,

de välbeställda söker din välvilja.

14 Prinsessan skrider underskön in,

iförd en kreation med guldbrokad.

15 I all sin färgprakt leds hon till kungen.

Efter henne leds jungfrur, hennes väninnor,

fram till dig.

16 De leds fram med glädjen högt i tak,

de träder in i kungens palats.

17 Dina söner ska efterträda dina fäder.

Du gör dem till furstar över hela jorden.

18 Jag ska få alla släkten att minnas ditt namn,

därför ska folken prisa dig i all evighet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

45:1. till ”Liljorna”, (så även i Ps 60, 69, 80) möjligen en musikalisk term. En undervisande kärlekssång, psalmen skildrar ett kungabröllop. En idealiserad och förskönad kung beskrivs, vars karaktär, egenskaper och eviga regentskap skulle komma att uppfyllas i Messias. Psalmen kan i förlängningen även betraktas utifrån Nya Testamentets beskrivning om bruden (församlingen) och brudgummen (Jesus Kristus), se Upp 19:6-8, och 2 Kor 11:2 med kommentar.

45:3. Du är den vackraste av människor, profetiskt avses Messias yttre (den uppståndne Kristus) och inre skönhet, Hebr 7:26. Nåd har smort dina läppar, jfr Luk 4:22. Därför har Gud välsignat dig för evigt, Joh 12:13.

45:4. O mäktige, jfr Jes 9:6.

45:5. Rid ut i segrande majestät, jfr Upp 19:11.

45:6. folken faller vid dina fötter, jfr Upp 19:15.

45:7-8. Citeras i Hebr 1:8-9 och texten tillämpas där på Jesus Kristus.

45:18. folken prisa dig i all evighet, detta möter sin slutliga fullbordan i himlen, Upp 5:13.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt