PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 48

1 En psalmsång av Korahs söner.

2 Herren är stor, och mycket lovprisad

i vår Guds stad, på hans heliga berg.

3 Det höjer sig vackert,

all jordens glädje,

berget Sion åt norr till,

den store Kungens stad.

4 I hennes palats har Gud

gjort sig känd som en fästning.

5 Se, kungarna samlades

och drog gemensamt fram.

6 De såg, de blev mållösa,

de flydde skräckslagna.

7 Panik kom över dem där,

ångest som hos en födande kvinna,

8 som när Tarshishskepp

förliser av östanvinden.

9 Det vi hörde fick vi se,

i staden där härskarornas Herre bor,

i vår Guds stad,

den som Gud låter bestå för evigt. <>

10 Gud, mitt i ditt tempel tänker vi

på din trogna kärlek.

11 Gud, liksom ditt namn

så når ditt lov överallt på jorden.

Din högra hand är full av rättfärdighet.

12 Berget Sion gläds och Judas städer jublar

över dina domar.

13 Vandra runt Sion, gå omkring henne,

räkna hennes torn,

14 ge noga akt på hennes vallar,

undersök hennes palats,

så att ni kan berätta för kommande släkten:

15 Sådan är Gud, vår Gud, i all evighet.

Han ska leda oss bortom döden.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

48:2, 9. vår Guds stad, Jerusalem, staden där Gud beskyddade sitt folk mot fiender.

48:3. den store Kungens stad, en formulering vi även finner hos Jesus Kristus, Matt 5:35. I psalmen är det Jahve som är Jerusalems Kung, och profetiskt avses även Kristus, se Ps 2:6 med kommentar.

48:6. De såg, möjligen avses att fienderna såg Jerusalem som en ståtlig fästning och samtidigt kanske de såg någon slags teofani.

48:8. Tarshishskepp, stora och starka skepp (jfr 1 Kung 10:22, 22:49).

48:9. Det vi hörde fick vi se, Guds gärningar i historien blev nu självupplevd. Guds stad, den som Gud låter bestå för evigt, vilket slutligen fullbordas i det himmelska Jerusalem, Upp 21:2.

48:11. Din högra hand är full av rättfärdighet, det Gud gör, t.ex. hans domar över folken (v. 12), görs i enlighet med hans rättfärdiga väsen. Jfr Ps 50:6. Se även kommentar till Ps 71:2.

48:12. glädsjublar över dina domar, detta eftersom Gud räddar och visar sin rättfärdighet genom sina straffdomar mot de angripande kungarna, v. 5-8. Vi får jubla varje gång Gud dömer trons fiender, se t.ex. 2 Mos 15, och Upp 18:20 med kommentar.

48:15. Sådan är Gud, han är trons folks beskyddare, vilket är ett tema i denna psalm. Psalmens innebörd möter sin slutliga uppfyllelse i det himmelska Jerusalem, Upp 21. Han ska leda oss bortom döden, den undervisning om livet efter döden som Nya Testamentet ger oss var inte lika tydligt uppenbarad för de troende som levde på GT:s tid. Men förutom denna vers, se även t.ex. 49:16, 73:24, och 1 Mos 35:18 med kommentar, samt Hebr 11:13-16.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt