PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 41

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Salig är den som visar omsorg om den fattige.

Herren ska rädda honom i nödens tid.

3 Herren ska skydda honom

och hålla honom vid liv.

Han ska vara välsignad i landet.

Du lämnar honom inte i fiendehand.

4 Herren stöder honom vid sjukbädden.

Du förvandlar allt där han ligger sjuk.

5 Jag sa: ”Herre, visa mig nåd,

bota mig, för jag har syndat mot dig!”

6 Mina fiender talar illvilligt om mig:

”Ska han aldrig dö och glömmas bort?”

7 Den som besöker mig talar nonsens.

Samtidigt tänker han ont om mig

för att sedan sprida ut det.

8 Alla som hatar mig

kommer samman och viskar.

De planerar sattyg för mig.

9 De säger: ”Något djävulskt har drabbat honom,

han ska förbli liggande.”

10 Även min nära vän har vänt sig emot mig,

han som jag litade på och som åt med mig.

11 Men du, Herre, visa mig nåd och res mig,

jag vill ge dem vad de förtjänar!

12 Jag vet att du älskar mig,

för min fiende triumferar inte över mig.

13 Eftersom jag är rättrådig stöder du mig

och låter mig få vara i din närvaro för evigt.

14 Lov och pris till Jahve, Israels Gud,

från evighet till evighet!

Amen, ja Amen.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

David är sjuk (v. 4), slagen av Gud på grund av synd (v. 5), angripen av fiender (v. 6-9) och av sina bästa vän (v. 10). Men han förtröstar ändå på Guds kärlek (v. 12) och tillber Gud (v. 14). Sann tro överlever varje svårighet medan falsk eller ytlig tro inte har någon fast rot utan vissnar när lidande kommer (jfr Matt 13:20-21). Se även kommentar till Ps 39:10.

41:2. Jfr Jesu ord i Matt 5:7. Salig, se kommentar till 1:1.

41:5. jag har syndat mot dig, se kommentar till Ps 51:6.

41:10. Jesus citerar från denna vers när han talar om förrädaren Judas, Joh 13:18.

41:11. jag vill ge dem vad de förtjänar, David kan här sägas tala i egenskap av rättskipande kung (jfr 1 Petr 2:13-14, Rom 13:3-4).

41:13. jag är rättrådig, att vara rättrådig och oklanderlig innebär inte att man inte syndar (v. 5), se kommentarer till Ps 18:21 och 19:13-14. låter mig få vara i din närvaro för evigt, vilket fullbordas när den troende dör och kommer till himlen, jfr Upp 21:1-4.

41:14. Versen utgör slutet på första avdelningen av Psalmernas bok, 1-41.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt