PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 40

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Jag väntade tålmodigt på Herren,

han kom mig nära och hörde mitt rop.

3 Han drog mig upp ur en hemsk grop

med slam och dy.

Han satte mina fötter på en klippa

och tryggade mina steg.

4 Han lade en ny sång i min mun,

en lovsång till vår Gud.

Många ska se det och frukta,

och förtrösta på Herren.

5 Salig är den man som valt att

förlita sig på Herren,

och att inte umgås med de trotsiga

eller dem som viker av till lögn.

6 Jahve min Gud,

många är dina utförda mirakler

och dina planer för oss.

Ingen kan jämföras med dig!

Jag vill berätta och tala om dem,

de är oräkneliga.

7 Du älskar inte offer och gåvor

– du gav mig förmåga att lyssna –

du kräver inte brännoffer och syndoffer.

8 Sedan sa jag: ”Jag kommer!

I bokrullen är det skrivet om mig.”

9 Min Gud, jag älskar att göra din vilja,

din undervisning är i mitt hjärta.

10 Jag kungör i den stora församlingen

det goda budskapet om rättfärdighet.

Jag tiger verkligen inte, det vet du, Herre.

11 Jag gömmer inte din rättfärdighet i mitt hjärta,

jag talar om din trofasthet och frälsning.

Jag döljer inte din kärlek och sanning

för den stora församlingen.

12 Herre, du förvägrar mig inte din barmhärtighet.

Din kärlek och sanning ska alltid beskydda mig.

13 För jag omges av så mycket ondska.

Och mina synder, som är fler än mina huvudhår,

har drabbat mig så att jag inte kan se.

Och jag har förlorat all kraft.

14 Herre, visa välvilja och befria mig,

Herre, skynda till min hjälp!

15 Låt dem som vill ta mitt liv

bli förödmjukade och skamsna.

Låt dem som vill mig ont

vika tillbaka vanärade.

16 Låt dem som gapar oförskämdheter

bli chockade över sin skamlöshet.

17 Låt alla som söker dig

fröjdas och vara glada i dig.

Låt alla som älskar din frälsning

oavbrutet säga: ”Herren är stor!”

18 Jag är drabbad och hjälplös,

men Herren har planer för mig.

Du är min hjälpare och befriare.

Min Gud, dröj inte!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

40:3. en hemsk grop, jfr 1 Mos 37:24, Jer 38:6. Här är det möjligen ett bildspråk som syftar på ett svårt fysiskt/psykiskt/andligt tillstånd.

40:5. inte umgås med de trotsiga, jfr Ps 1:1 med kommentar.

40:6. dina planer för oss, Gud har planer både för sitt folk i stort och för varje individ i sin församling, v. 18. Se även 32:8 med kommentar. dem, Guds mirakulösa gärningar.

40:7. Med orden i denna vers förkastar inte David här offersystemet som sådant. Han förkastar formalism, tomma rituella handlingar utan en levande tro. Offren i sig har inget värde inför Gud. Gud vill se lydnad, kärlek, hjärtats lovsång och tacksägelse framför en mekanisk offerverksamhet, se Ps 50:8-15, 51:18-19, 69:31-32, 1 Sam 15:22, Jes 1:11-17, Hos 6:6. Jesus Kristus gjorde en gång för alla slut på offren genom att offra sig själv, Hebr 7:27, 9:11-12, 10:11-14, Ef 5:2. I Nya Testamentet har offrandet därmed fått ett definitivt slut, och offer i Nya Testamentet har en ny innebörd för trons folk, se t.ex. Rom 12:1, Hebr 13:15, 1 Petr 2:5 med kommentarer.

40:8. I bokrullen, Skrifterna. skrivet om mig, versen uppfylls i Jesus Kristus, se Joh 5:39, Hebr 10:5-7.

40:9. jag älskar att göra din vilja, människans fallna natur hatar Guds vilja, se Rom 7:14-24 med kommentar. Kärlek till Guds vilja kommer från Gud och hans Ande, jfr Rom 8:1-14, och Fil 2:13 med kommentar.

40:13. mina synder, som är fler än mina huvudhår, jfr 38:19 med kommentar. så att jag inte kan se, kan förstås bokstavligt, eller så betyder det att han i sitt förtvivlade tillstånd inte har förmåga att tänka klart ur ett andligt perspektiv.

40:14-18. Dessa verser förekommer nästan identiskt lika även i Ps 70:2-6.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt