PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 42

1 Av Korahs söner. För körledaren. Undervisning.

2 Som hjorten längtar till vattendrag,

så längtar min själ efter dig, o Gud.

3 Min själ törstar efter Gud, den levande Guden.

När får jag träda fram inför Guds ansikte?

4 Tårar är min föda dag och natt.

Hela dagen frågar de mig: ”Var är din Gud?”

5 Jag berörs så starkt när jag minns

hur jag gick med skaran i procession till Guds hus

under fröjderop och tacksägelse.

En pilgrimsskara på väg till högtid.

6 Min själ, varför är du bedrövad och orolig?

Vänta på Gud, för jag ska åter få prisa honom.

Hans närvaro ska frälsa mig.

7 Gud, min själ är bedrövad.

Därför tänker jag på dig

från Jordans och Hermons land,

från berget Misar.

8 Djup ropar till djup

i dånet av dina vattenfall.

Alla dina vågor och bränningar

rullar över mig.

9 Om dagen befaller Herren sin trogna kärlek,

om natten ger han mig en sång,

en bön till mitt livs Gud.

10 Jag säger till Gud, min klippa:

”Varför ignorerar du mig?

Varför måste jag gå sörjande,

ansatt av fienden?”

11 Det är som tortyr när mina fiender

hånfullt och dagligen frågar mig:

”Var är din Gud?”

12 Min själ, varför är du bedrövad och orolig?

Vänta på Gud, för jag ska åter få prisa honom,

min personlige Frälsare och min Gud.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalm 42 och Ps 43 var sannolikt från början en psalm.

42:1. Av Korahs söner, dessa förekommer i titeln till elva psalmer (44-49, 84-85, 87-88). Det är också möjligt att översätta ”Till Korahs söner”. Dessa var vakter vid tälthelgedomen (1 Krön 9:19) och templet (1 Krön 26:1-19) och de lovprisade Gud (2 Krön 20:19).

42:4, 11. Var är din Gud? Det är en fråga som otrons människor (och demoner) på direkta och indirekta sätt ibland utsätter trons plågade folk med.

42:5. Männen skulle vid tre tillfällen företa pilgrimsfärd till Jerusalem för att fira högtid, 2 Mos 23:14-17, 34:18-26, 3 Mos 23:4-44, 5 Mos 16:1-17.

42:6, 12. Den troendes livsvandring här på jorden är mer eller mindre märkt med bedrövelser och oro från början till slut (jfr t.ex. Ps 6, Ps 88, 90:7-15). Den fullkomliga och oavbrutna lovprisningen med salig och lycklig själ väntar först i himlen.

42:7. Jordans, Jordanflodens dalar, Hermons land, vid berget Hermon i norr, Misar, möjligen ett berg i samma område som Hermon.

42:8. Bildspråket uttrycker att han är utsatt för Guds disciplin (jfr Ps 88:8). Poesin uttrycker något liknande som i talesättet: ”Sju sorger och åtta bedrövelser”. Guds redskap i hans disciplin verkar främst vara illvilliga människor (v. 4, 10-11).

42:9. Versen omges av hans dystra vittnesbörd om depressivt mörker och lidande och obesvarade frågor. Samtidigt har han stark tilltro till Guds kärlek. Det är ett tydligt tecken på en sund och stark tro att i mörkrets håla längta och törsta efter Gud (v. 2-3), och förtrösta på Guds trogna kärlek.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt