PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 16

1 Ett poem av David.

Gud, vaka över mig,

för hos dig söker jag skydd.

2 Jag sa till Jahve:

”Du är min Herre,

jag har inget gott utom dig.”

3 Vad gäller de heliga i landet,

de är förträffliga och jag älskar dem.

4 De som ränner efter andra gudar

får sorg i överflöd.

Jag tänker inte utgjuta

deras dryckesoffer av blod

eller ta deras namn på mina läppar.

5 Herre, du är min arvedel

och min bägare.

Du ger vad som tillhör mig.

6 Ljuvliga platser föll på min lott,

ja, en vacker andel.

7 Jag prisar Herren min rådgivare,

ja, om natten korrigerar mig samvetet.

8 Jag har alltid Herren för ögonen.

Eftersom han är på min högra sida

står jag trygg och säker.

9 Därför är jag hjärteglad,

hela mitt inre jublar.

Också min kropp har ro,

10 för du ska inte lämna mig åt dödsriket

eller låta din helige uppleva förgängelsen.

11 Du visar mig livets väg.

I din närvaro är glädjens fullhet,

vid din högra sida är evig ljuvlighet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

16:1. Ett poem. Betydelsen av det hebreiska ordet (miktam) är osäker. Det förekommer även i rubrikerna till Ps 56-60.

16:3. de heliga, se kommentar till Ps 4:4.

16:4. gudar, avser inbillade ”gudar” som folk dyrkar och som demoner verkar bakom (1 Kor 8:4-6, 10:19-20).

16:5. bägare, här symbol för det som människan fått på sin lott. För de onda är bägaren (deras livslott) full med dom, Ps 11:6. För de rättfärdiga är bägaren (deras livslott) full med välsignelse, Ps 23:6.

16:6. David beskriver i poesins form allt det goda som Gud har skänkt honom.

16:10. Indirekt andas versen uppståndelse. Versen citeras av aposteln Petrus i Apg 2:25-28 (och delvis av Paulus i Apg 13:35). Petrus låter orden möta en uppfyllelse i Jesus Kristus, och särskilt hans uppståndelse.

16:11. Tanken från vers 10 fortsätter. Bortom döden väntar glädjens fullhetevig ljuvlighet.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt