PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 17

1 En bön av David.

Herre, hör min rättfärdiga vädjan.

Ge akt på mitt rop!

Lyssna till min oförfalskade bön.

2 Låt min dom komma från dig,

du vars ögon ser vad som är rätt.

3 Du har rannsakat mitt hjärta,

du har besökt mig under natten,

du har prövat mig och inget funnit.

Jag har beslutat att inte tala osunt.

4 Vad än människor gjorde

så har jag – efter din befallning –

undvikit våldets väg.

5 Jag har troget gått dina vägar,

jag har inte snubblat.

6 Jag ropar till dig för du ger mig svar.

Gud, lyssna noga till mig, hör min bön,

7 visa din förunderliga kärlek!

De som söker skydd hos dig räddar du

från dem som trotsar din starka hand.

8 Vakta mig som din ögonsten.

Hölj mig i dina vingars skugga

9 från de onda som ansätter mig,

mina dödsfiender som omger mig.

10 De är känslokalla och arroganta.

11 De angriper mig vart jag går,

deras avsikt är att slå mig till marken.

12 Han är som ett lejon redo att riva,

ett ungt lejon dold i snåret.

13 Herre, gå till handling!

Bemöt och slå ner honom!

Fräls mig från den onde med ditt svärd,

14 fräls mig från dem genom din styrka, Herre,

från världens människor som får sitt i detta liv.

Du fyller deras magar med ditt förråd,

och de får bortskämda söner

vars barn ärver allt deras överflöd.

15 Men jag, jag ska förklarad rättfärdig

få se ditt ansikte. När jag vaknar

ska jag få njuta av din gestalt.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

17:3. rannsakatbesöktprövat, vi kan dölja våra innersta och hemligaste tankar, motiv och känslor för andra, men inte för vår Skapare. Jfr Ps 26:2, 66:10, 139:1-4. inte tala osunt, jfr Ef 4:29.

17:8. i dina vingars skugga, ett bildspråk som ofta förekommer i Bibeln, se 5 Mos 32:11, Rut 2:12, Ps 36:8, 57:2, 61:5, 63:8, 91:4, Matt 23:37.

17:9-12. Här beskrivs onda människor som vill trons folk illa. Men det beskriver också onda andemakter som vill sluka alla som tillhör Gud. lejon (v. 12), jfr 1 Petr 5:8.

17:13. den onde, se kommentar till Ps 1:1.

17:14. Du fyller deras magar med ditt förråd, framgång och rikedom kan vara straffredskap som Gud använder mot gudlösa människor. Mammon är en andlig kraft som har stark makt att förblinda och förhärda människor. Jfr 10:5, Ps 49, Ps 73. Se även kommentarer till Luk 12:15-21 och Fil 3:19. Davids fiender är människor som är sekulära och bara tänker på förgängliga jordiska ting.

17:15. förklarad rättfärdig, David förtröstar på att han efter Guds dom (v. 2) ska bli frikänd. Se motsatsen i Ps 5:11. få se ditt ansikte, jfr Upp 22:4. I motsats till Davids fiender (v. 14) så har David sinnet vänt mot det som är där ovan (jfr Kol 3:1-2). När jag vaknar, syftar här i förlängningen på uppståndelse från dödens sömn. Jfr Joh 11:11 med kommentar. Hela versen möter sin fullbordan i paradiset, 1 Joh 3:2.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt