PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 15

1 En psalm av David.

Herre, vem får gästa din tälthelgedom?

Vem får vara på ditt heliga berg?

2 Den som lever oklanderligt och rättfärdigt.

Den som av hjärtat talar sanning.

3 Den som inte förtalar.

Den som inte gör sin nästa något ont.

Den som inte förnedrar sin vän.

4 Den som föraktar den förkastade

men ärar dem som fruktar Herren.

Den som håller sina löften även om det smärtar.

5 Den som inte tar ränta vid utlåning.

Den som inte tar mutor som drabbar oskyldiga.

Den som lever så står alltid trygg och säker.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

15:1. Frågorna handlar om vem som tryggt och frimodigt kan träda fram inför Gud.

15:2-5. I tio satser begärs fullkomlighet i ord och handling, jfr Matt 5:20, 48 med kommentarer.

15:4. Den som föraktar den förkastade, världens folk applåderar och hyllar ofta dem som talar eller beter sig vidrigt, vanvördigt och gudlöst – de förkastade. Men de troende föraktar sådana.

15:5. inte tar räntainte tar mutor, jfr 5 Mos 16:19, 23:19-20, 27:25, Ords 15:27. står alltid trygg och säker, inför Gud (v. 1). I GT kunde ingen leva upp till kraven i denna psalm, därför fick de först bekänna sina synder och frambära offer innan de kom inför Gud. I Nya Testamentet är vi genom tron förlåtna och befinner oss i Kristus, och därför står de troende alltid felfria och oklanderliga inför Gud, se t.ex. Ef 1:4 med kommentar.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt