PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 14

1 Av David. För körledaren.

Dåren tänker i sitt hjärta

att det inte finns någon Gud.

De är moraliskt fördärvade

och beter sig vidrigt.

Det finns ingen som gör gott.

2 Herren ser ner från himlen

på mänskligheten,

för att se om någon är vis,

om någon söker Gud.

3 Alla har avvikit.

Alla är moraliskt förfallna.

Det finns ingen som gör gott,

inte en enda.

4 Begriper ondskans hantlangare ingenting?

De slukar mitt folk som vore det bröd.

Och aldrig anropar de Herren.

5 Då ska de fyllas av fasa,

för Gud är med alla rättfärdiga.

6 Ni ville grusa den utsattes planer,

men Herren är hans tillflykt.

7 Om det ändå från Sion kom frälsning för Israel!

När Herren återupprättar sitt folk

ska Jakob jubla och Israel glädjas.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Ps 14 och Ps 53 är nästan identiska. Att i princip samma budskap ges i två psalmer betyder att Guds Ande vill betona dessa sanningar.

14:1-3. Moralisk kollaps och förvillelse blir följden hos en fallen mänsklighet som förnekar Gud. Jfr Rom 3:9-18 med kommentarer. Dåren (v. 1), ordet avser i GT inte någon som är dum och ointelligent utan den som inte fruktar Gud och därmed lever ogudaktigt. i sitt hjärta att det inte finns någon Gud (v. 1), läpparna kan bekänna Gud, men hjärtat kan förneka Honom. Se även kommentar till Ps 10:4. Det finns ingen som gör gott (v. 1 och 3), detta är inte en hyperbol utan det är bokstavligt sant, se kommentar till Rom 3:12. om någon är vis (v. 2), vis avser inte enligt Bibeln den som är allmänt begåvad eller intelligent, utan den som fruktar Gud (jfr Ords 1:7) och lever dygdigt (Jak 3:13-18). om någon söker Gud (v. 2), Bibelns Gud är det ingen som söker på eget initiativ, se Rom 3:11 med kommentar.

14:4. De slukar mitt folk som vore det bröd, gudsförnekelse och gudlöst liv leder ofta till känslokall förföljelse mot Guds folk.

14:5. , avser Guds straffdomar på jorden (se Ps 7:12-14 med kommentar), men främst domedagen då hela mänskligheten ska dömas. Gud är med alla rättfärdiga, betyder inte att de förskonas från t.ex. martyrskap (v. 4), utan att Guds trogna kärlek aldrig viker från dem oavsett vad de drabbas av.

14:7. Sion, här platsen för Guds närvaro. När Herren återupprättar, avser alla de gånger Gud konkret griper in och hjälper sitt folk under historiens gång, t.ex. återvändandet från exilen, Jesu Kristi framträdande, och den fullkomliga återupprättelsen i himlen. Jakob, ett annat namn för israeliterna.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt