PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 13

1 En psalm av David. För körledaren.

2 Herre, hur länge ska du ignorera mig?

För evigt?

Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig?

3 Hur länge ska min själ behöva grubbla,

mitt hjärta ständigt ängslas?

Hur länge ska min fiende triumfera över mig?

4 Jahve min Gud, se mig, svara mig,

upplys mina ögon!

Annars somnar jag in i döden,

5 och min fiende säger att han besegrat mig,

och mina motståndare jublar över mitt fall.

6 Men jag förtröstar på din trogna kärlek,

mitt hjärta jublar över din frälsning.

Jag vill sjunga till Herren,

för han har behandlat mig väl.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

13:2-3. Tron är inget lyckopiller. Troende kan få uppleva oro och ångest och att Gud känns frånvarande, och att människor och demoner plågar ens liv. Jfr Ps 38:7-9, 55:5-6, Ps 88, 102. ”I världen får ni lida”, sa Jesus (Joh 16:33). hur länge, detta förtvivlans utrop förekommer ofta i Psalmernas bok, se 6:4, 35:17, 74:10, 79:5, 80:5, 94:3. min fiende (v. 3, 5), avser i förlängningen varje tillstånd, person eller demon som plågar den troende.

13:6. Tron förtröstar på Guds trogna kärlek mitt i livets mörka stunder, och sjunger om Guds godhet. Jfr Apg 16:22-25, Rom 8:35-39. Människor med ytlig eller falsk tro däremot avfaller ofta från Gud när svårigheter möter, jfr Matt 13:20-21.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt