PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 117

1 Lova Herren, alla länder!

Lovsjung honom, alla folk!

2 För hans trogna kärlek är väldig över oss.

Och Herrens sanning är evig.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalm 117 kan betraktas som en avslutande doxologi (lovprisning) för psalmerna 111-116.

117:1. alla länderalla folk, det är ständigt återkommande i Psalmernas bok att lovsång och tillbedjan till Gud inte bara är något för Israels folk, utan för alla folk på jorden. Detta eftersom Gud är hela världens Gud, alla folkslag ”tillhör” Gud (Ps 82:8). Jfr Ps 22:28-29, 33:8, 45:18, 47:2, 66:1, 67:4, 6, 8, 72:11, 86:9, 97:1. Aposteln Paulus citerar denna vers i Rom 15:11 och tillämpar där uppmaningen på alla folk i världen som prisar Gud ”för hans nåd” (Rom 15:9). Guds trogna kärlek (v. 2) är väldig över alla de människor på jorden som prisar och lovar Gud. Versens poesi är en vanlig form av parallellism, se kommentar till 5:13.

117:2. Herrens sanning, är också detsamma som Guds ord, se t.ex. 119:30, 119:138, 119:142, 119:160, Joh 17:17.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt