PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 116

1 Jag älskar Herren,

för han hörde min vädjan

2 och lyssnade till mig.

Jag ska anropa honom hela mitt liv.

3 Dödens rep omslöt mig,

dödsrikets fasor fann mig.

Jag kände ångest och ängslan.

4 Då anropade jag Jahves namn:

”O Jahve, rädda mitt liv!”

5 Herren är nåderik och rättfärdig,

vår Gud är barmhärtig.

6 Herren visar omsorg om de enkla.

Jag var nedbruten och han hjälpte mig.

7 Min själ, vänd åter till frid,

för Herren har gjort dig väl.

8 För du räddade mitt liv från döden,

ögat från tårar, foten från fall.

9 Jag ska vandra inför Herren

i de levandes land.

10 Jag trodde, även när jag sa:

”Jag plågas svårt.”

11 Jag sa i min ängslan:

”Alla människor ljuger.”

12 Hur kan jag gottgöra Herren

alla hans välgärningar mot mig?

13 Jag lyfter frälsningens bägare

och anropar Jahves namn.

14 Jag infriar mina löften till Herren

inför allt hans folk.

15 När hans heliga dör

är det högaktat i Herrens ögon.

16 O Herre, jag är i sanning din tjänare.

Jag är din tjänare, son till din tjänarinna.

Du har löst mina bojor.

17 Jag frambär tackoffer till dig

och anropar Jahves namn.

18 Jag infriar mina löften till Herren

inför allt hans folk,

19 på förgårdarna till Herrens tempel,

mitt i Jerusalem.

Halleluja!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

116:1-2. han hörde lyssnade, psalmförfattaren var i dödsfara, v. 3-4, 8, men blev bönhörd och räddad.

116:6. Herren visar omsorg om de enkla, jfr 1 Kor 1:26-31 med kommentar.

116:9. i de levandes land, dvs här på jorden bland de levande (formuleringen förekommer även i 27:13, 142:6).

116:10. En stabil tro kan inget lidande rå på. Ytlig tro däremot riskerar ofta att gå under i mötet med lidande, jfr t.ex. Matt 13:20-21. (Aposteln Paulus citerar versen i 2 Kor 4:13 utifrån Septuaginta.)

116:11. Alla människor ljuger, jfr Ps 62:10, Joh 8:44, 55, Rom 1:25, 3:4.

116:12-13. Jfr Joh 6:28-29.

116:15. Jfr Ps 72:14, Apg 7:54-56.

116:16. son till din tjänarinna, författarens mor tjänade Jahve. Alternativt kan det anspela på 2 Mos 21:4 där det handlar om söner som i motsats till sin biologiska far inte friges, utan lojalt och troget blir kvar i slavtjänst åt sin herre.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt